Організаційно-господарський план постійного декоративного розсадника “Маневичський розсадник” смт.Маневичі Волинська обл. - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 232
Розрахунок організаційного плану декоративного розсадника в смт. Маневичі для висадження ожини, сосен, яблунь та рододендрону. Обробіток ґрунту, особливості сівозміни, освоєння площ, застосування добрив як етапи садиби. Виробництво садибного матеріалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У вирішенні їх значна роль належить роботам з озеленення населених пунктів, промислових підприємств, установ і садиб та садово-паркового будівництва, які покликані забезпечити громадянам держави та гостям країни необхідні екологічні і санітарно-гігієнічні умови та повною мірою задовольнити їх естетичні вимоги. Розвязання цих завдань відбувається в час зростання швидкими темпами обсягів садово-паркового будівництва і зумовленого ним суттєвого збільшення потреби в декоративному садивному матеріалі деревних рослин, виробництво якого сконцентровано в розсадниках різних форм власності та підпорядкування.Загальні відомості про розсадник: Назва та приналежність - «Маневичський розсадник» Місце знаходження (область,район) - Волинська обл., смт.Розсадники створюють, головним чином, на зональних для регіону підзолистих, дерново-підзолистих, світло-сірих та сірих лісових (опідзолених) ґрунтах різного, переважно легкого, механічного складу. Макрорельєф - великі форми рельєфу (низовини, височини, міжгірні западини, вулканічні конуси, хребти тощо), які утворилися головним чином внаслідок ендогенних (внутрішніх) процесів і визначають основні природні особливості територій площею тисячі, сотні, рідше десятки тис. км2 з коливаннями висот до декількох сотень та тис. метрів. Люпин має дві надзвичайно цінні властивості - здатність звязувати та накопичувати в ґрунті атмосферний азот і засвоювати з ґрунту недоступні для рослин поживні елементи важкорозчинних сполук. Цукрових буряків зібрано 1157146 ц (на 49,8% більше минулого року), соняшнику на зерно 119071,5ц (на 65,2% більше минулого року), сої 167830,75 ц (на 9,4 % менше минулого року), ріпаку ярого 8809 ц (на 33,0% менше минулого року). Посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай наступного року станом на 1 грудня 2011 року становить 17548 га (на 8,7% менше минулого року), з них зернових культур на зерно 13502 га (на 7,7% менше минулого року) та ріпаку на зерно 3863 га (на 11,9% менше минулого року).Економіка району дозволяє збувати цей садивний матеріал і приносити досить непогані прибутки.Скласти перелік будівель,обладнання та оснащення необхідного для забезпечення нормальної діяльності розсадника. У даному розсаднику я буду вирощувати саджанці таких видів, як Ожина,Рододендрон японський,Сосна звичайна,Яблуня ягідна ф. плакуча. В розсаднику сіянці сосни вирощують 2-3 роки у посівному відділенні. Висновок: Кожний рік розсадник буде випускати сосни звичайної - 60 тис штук і яблуні звичайної - 1000 штук. Після року вирощування рослин в теплиці рододендрони пересаджуються в контейнери розміром 0.1х0.1 м і загальна площа контейнерного полігону становить 400 м2.Після року вирощування пересаджую рослини в більші контейнери - 0.2х0.2м і площа контейнерного полігону стає 800 м2.Для гарного виробітку на даній території, перед посадкою сіянців я висіваю під яблуню: на 2 роки люпин,під сосну також на 2роки люпин, а під ожину на 1 рік сію люпин, адже від добре збагачує ґрунт, витягує з нижчих шарів поживні речовини на поверхню ґрунту,щоб збагатити рослину. Окремі прийоми та системи обробітку ґрунту мають вагомий вплив на розвиток і ріст деревних рослин, розміри витрат та проведення не тільки наступних за ним робіт, повязаних з сіянням, садіння, доглядом за ґрунтом і знищенням бурянів, а й на собівартість продукції в цілому. У розсадниках обробіток ґрунту проводять під час первинного освоєння площ, відведених під вирощування садивного матеріалу, а також в полях прийнятих сівозмін. Система основного обробітку ґрунту складається з комплексу агротехнічних прийомів, до яких належать лущення, оранка, культивація, боронування тощо. Обробіток ґрунту на не засмічених бурянами старих перелогових та цілинних землях проводять, як правило, за системою чорного пару, або за іншою, придатною для конкретних ґрунтово-кліматичних умов системою основного обробітку ґрунту.Вартість садивного матеріалу визначається сумарною вартістю насіння або живців та витратами на посів і живцювання, а також витратами на догляд за сіянцями та живцями, що вкорінюються (за технологічною картою) Основний обробіток ґрунту здійснюють за системою, яка відповідає прийнятій сівозміні (сидерального пару в Поліссі) Глибина основного обробітку ґрунту, у порівнянні з посівним відділенням, більша (глибина обробітку в другій і третій шкілках): у Поліссі - 30-40 (50); Глибина культурної оранки визначається потужністю гумусового або окультуреного шару ґрунту. Підготовлену до садіння кореневу систему обмочують в сметано подібній бовтанці - суміші перегною або торфу і глинистого ґрунту, в яку додають ростові речовини (кореневищ, гетероауксин або інші), які стимулюють регенерацію коренів. Агротехнічний догляд за ґрунтом і саджанцями та знищення бурянів розпочинають одразу після садіння шляхом розпушування ґрунту культиваторами КРСШ-2,8А або КРН-2,8А. Загалом відсутність рівноваги між їхнім ростом в онтогенезі є характерною особливістю цього процесу, яка зумовлює у рослин необхідність природного саморегулювання розвитку окремих

План
Зміст

Вступ (передмова)

Розділ 1. Загальні відомості про декоративний розсадник, природні та економічні умови району діяльності

1.1 Загальні відомості про декоративний розсадник

1.2 Природні умови.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?