Організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації насіння багаторічних трав - Автореферат

бесплатно 0
4.5 162
Визначення еколого-економічних передумов розвитку виробництва насіння багаторічних трав, дослідження зміни його собівартості. Вивчення ринку насіння багаторічних трав у Сумській області. Оцінка інвестиційної привабливості виробництва даного насіння.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Такий передкризовий стан землі викликає занепокоєння у фахівців-екологів, науковців, виробників, адже спостерігається інтенсивне винесення поживних речовин із ґрунту, що призводить до зниження врожайності, погіршення якості продукції, отже, до зменшення прибутковості господарств. Вирішальною умовою збільшення виробництва зерна, продукції технічних культур, кормів і рослинного білка, підвищення родючості ґрунтів в умовах критичної розораності земель є освоєння нової ґрунтозахисної системи землеробства, яка передбачає оптимізацію структури посівних площ із розширенням площ посіву багаторічних трав. Мета дисертаційного дослідження полягає у поглибленні науково-практичних основ організаційно-економічного механізму виробництва та реалізації насіння багаторічних трав і в розробці методичних рекомендацій з його вдосконалення . Інформаційну базу дослідження складають офіційні дані Державного комітету статистики, звітні дані Сумського обласного відділу статистики по земельних ресурсах, річні звіти спеціалізованих господарств з виробництва насіння багаторічних трав, нормативні документи, наукові розробки вітчизняних і закордонних учених, матеріали наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, наукові публікації, матеріали преси. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні концептуальних підходів і комплексних заходів щодо удосконалення організаційно-економічного механізму виробництва та реалізації насіння багаторічних трав відповідно до ринкових умов і з урахуванням регіональних особливостей.У першому розділі “Виробництво насіння багаторічних трав як обєкт еколого-економічних досліджень” розглянуто організаційну структуру насінництва в Україні та його основні проблеми, показано роль багаторічних трав у екологічному землекористуванні, розглянуто шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва насіння багаторічних трав. Розширення недержавного сектора в аграрній сфері при одночасному падінні виробництва не вплинуло на створення нового класу власників, а зміна системи закупівель не викликала будь-яких помітних позитивних зрушень, оскільки несвоєчасні розрахунки з виробниками не стимулювали виробництво і не сприяли збалансуванню попиту та пропозиції на ринку насіння. За останні роки скоротилося виробництво насіння багаторічних трав у звязку зі зменшенням посівних площ і низькою врожайністю; значно зменшилася прибутковість спеціалізованих господарств, знизилася їх заінтересованість у виробництві. У досліджуваних спеціалізованих господарствах площі кормових культур і багаторічних трав у 2000 р. скоротилися в порівнянні з 1995 р. відповідно на 201 га (6%) і 59 га (3%), але питома вага багаторічних трав у структурі кормових культур зросла на 2,7%. Проте значного зменшення площі під багаторічними травами не сталося, тому що згідно з наказом Міністерства аграрної політики №26/3 від 03.04.2000р. необхідно залужити 93 тис. га ріллі, тобто існує велика потреба у виробництві насіння багаторічних трав для залуження цих земель.Установлено, що в умовах Сумської області багаторічні трави відіграють важливу роль в кормовиробництві, в поліпшенні якості ґрунту, в еколого-протиерозійному землеробстві. Але в останні роки виявилася тенденція зменшення посівних площ під багаторічними травами, що було повязано з негативними трансформаційними процесами в тваринництві. Організаційно-економічний механізм - сукупність методів і важелів управління виробничо-комерційною та фінансовою діяльністю субєкта господарювання, його прагнення забезпечувати підвищення кількісних та якісних показників виробництва, високу конкурентоздатність і прибутковість аграрної продукції. Аналіз тенденції розвитку галузі викликає обєктивну необхідність докладного вивчення економічного механізму інтенсифікації виробництва насіння багаторічних трав і пошуку основних напрямків підвищення його ефективності. Сільськогосподарські підприємства другої групи (урожайність вище 2 ц/га) мають більш високий рівень концентрації виробництва (по площі насінників в 1,5 раза, по обсягу виробництва насіння-в 2,4 раза).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?