Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Дослідження сутності та класифікації основних організаційно-економічних засобів в умовах ринкових перетворень. Удосконалення страхового захисту, виділення можливих шляхів залучення інвестицій на відтворення основних засобів в агро-промисловому комплексі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ринкові умови створюють нові можливості акумулювання коштів, необхідних для відтворення основних засобів, відкривають простір для ініціативи й підприємництва в аграрній сфері економіки. Під впливом економічної конюнктури ринкового середовища джерела інвестування відтворення основних засобів змінюються. В умовах ринкових перетворень в Україні не належним чином працює механізм відтворення основних засобів в АПК, що вплинуло на погіршення їх стану та ефективності використання. Проблеми відтворення основних засобів завжди знаходилися в центрі уваги вітчизняних науковців: П.Т.Саблука, М.Я.Демяненка, О.Д.Василика, В.Г.Більського, Я.К.Білоуська, Є.Ю.Болохвітінова, О.В.Ольховикова, В.Я.Плаксієнка, А.В.Чупіса, а також зарубіжних - А.Гроппелі, Е. Наукою й практикою майже не досліджено, який вплив має забезпечення екологобезпечного режиму функціонування АПК на організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів.У першому розділі "Економічний зміст основних засобів та особливості їх відтворення в аграрній сфері" розглядаються основні засоби як частина виробничого (інвестованого) капіталу. На нашу думку, в циклі відтворення основних засобів першочергова увага має приділятися саме процесу їх формування, оскільки значення цієї фази в умовах прискорених темпів науково-технічного прогресу зростає. Така стадія складається з етапів: визначення виробничої потреби у відтворенні; оцінка ефективності відтворення основних засобів і її економічне обгрунтування; вивчення структури й аналіз фінансових джерел відтворення; розробка, оцінка альтернативних варіантів відтворення та вибір оптимального. Крім того, у звязку з незадовільним екологічним станом, ми пропонуємо виділити в економічному механізмі відтворення екологічне страхування та амортизацію з урахуванням впливу забруднення на прискорений знос основних засобів, а також відтворення орендованого майна. У другому розділі "Економічна оцінка відтворення основних засобів у регіоні" встановлено, що в цілому по сільськогосподарських підприємствах України в 2000 р. порівняно з 1996 р., балансова вартість основних засобів знизилася на 37,9%, в т.ч. виробничих - на 38,3% (табл.Встановлено, що основні засоби слід розглядати, виходячи з процесу їх формування, оскільки значення цієї стадії відтворення в умовах прискорення науково-технічного прогресу зростає. Пропонується удосконалити цикл відтворення основних засобів, включивши нову фазу - їх формування. Така стадія складається з етапів: визначення виробничої потреби у відтворенні; оцінка ефективності відтворення основних засобів і її економічне обгрунтування; вивчення структури й аналіз фінансових джерел відтворення; розробка, оцінка альтернативних варіантів відтворення та вибір оптимального. У теперішній час в сільськогосподарському виробництві зменшилася балансова вартість основних засобів через різке скорочення кількості технічних засобів, повільне введення в дію потужностей і обєктів, різке зменшення площ зрошуваних і осушених земель. Встановлено, що причинами незадовільного стану забезпечення агропромислових підприємств основними засобами є зниження платоспроможності аграрних підприємств через диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію; скорочення виробництва тракторів та сільськогосподарських машин в Україні.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?