Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами виробництва та споживання продовольчої продукції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 216
Класифікація твердих відходів з усіх етапів життєвого циклу харчової продукції, оцінка екстернального ефекту від їх утворення. Розробка системи організаційно-економічних інструментів управління відходами виробництва і споживання продовольчої продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У звязку з підвищенням культури споживання продуктів харчування в нашій країні загострюється проблема утворення і нагромадження відходів виробництва і споживання харчової продукції. Тому актуальною є розробка комплексного організаційно-економічного механізму управління відходами, що зможе забезпечити ефективне поводження з відходами виробництва і споживання продовольчої продукції з найменшим негативним впливом на навколишнє середовище. Робота виконувалась в рамках бюджетної теми кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету “Розробка економіко-екологічного механізму підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності” (2004 - 2005 рр., номер державної реєстрації 0104U002229) у який автором проведено аналіз економічного механізму природокористування і природоохоронної діяльності. У госпрозрахунковій темі кафедри прикладної екології Одеського державного екологічного університету “Розробка концепції управління і поводження з твердими побутовими відходами в Одеській агломерації” (2004 р., номер державної реєстрації 0104U009477) автором розроблено методику визначення швидкості процесів нагромадження твердих відходів споживання в Одеській агломерації в залежності від ступеня пакування продукції. У роботі використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичний метод пізнання; аналітичний і логічний методи - для виявлення проблем організаційного забезпечення ефективного управління твердими відходами виробництва і споживання харчової продукції; методи економічної статистики, зокрема методи розрахунку середніх і відносних величин, угруповання даних, аналізу рядів динаміки - для визначення тенденцій зміни економічних показників функціонування вітчизняної харчової промисловості; метод інтерналізації - для розробки методики оцінки екстернальних ефектів, обумовлених утворенням і нагромадженням відходів виробництва продовольчої продукції; метод аналітичного вирівнювання рядів динаміки і метод екстраполяції - для виявлення основних тенденцій і прогнозу виробництва харчової продукції.Відсутність у країні дієвої системи поводження з відходами викликала подальше загострення проблеми нагромадження твердих відходів виробництва і споживання харчової продукції. В другому розділі “Концептуально-методологічні основи управління твердими відходами” проаналізовано європейський досвід управління відходами, ситуацію, що склалася в нашій країні у сфері поводження з відходами, розглянуто основні поняття і принципи управління твердими відходами. У Законі України “Про відходи” поняття “управління відходами” відсутнє, а “поводження з відходами” визначається як “дії, спрямовані на запобігання утворення відходів, їх збір, перевезення, збереження, обробку, утилізацію, видалення, знешкодження і поховання, включаючи контроль за цими операціями і нагляд за місцями видалення”. Ієрархічний підхід базується на тому, що, у першу чергу, мають розглядатися заходи щодо первинного скорочення відходів, потім по вторинному скороченню (повторному використанню і переробці частини відходів, що залишилася) і, у саму останню чергу, заходи щодо утилізації чи поховання тих відходів, виникнення яких не удалося уникнути і які не піддаються переробці У третьому розділі “Удосконалення підходів до управління відходами виробництва і споживання харчової продукції” розроблено систему класифікації відходів і пропонується система організаційно-економічних інструментів управління відходами на всіх стадіях життєвого циклу продовольчої продукції; запропоновано методику оцінки екстернальних ефектів, обумовлених утворенням відходів виробництва продовольчої продукції. управління екстернальний харчовий відходУ дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження запропоновано рішення актуальної науково-практичного завдання по формуванню ефективного організаційно-економічного механізму управління відходами виробництва і споживання продовольчої продукцію. Під час аналізу у дисертаційній роботі встановлено, що основними причинами загострення проблеми утворення і нагромадження відходів виробництва і споживання продовольчої продукції є: зростання виробництва в умовах застарілих технологій переробки продовольчої сировини, низької ефективності роботи природоохоронного устаткування; відсутність економічної зацікавленості субєктів господарської діяльності в переробці відходів; збільшення обсягів утворення пакувальних відходів і відсутність систем їх збору й утилізації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?