Організаційно-економічний механізм управління системою дистрибуції підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Розробка інструментів підтримки прийняття рішень в управлінні системою дистрибуції. Реалізація організаційно-економічного механізму управління системою дистрибуції на ВАТ "Артемівський завод з обробки кольорових металів", оцінка її ефективності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України "Інноваційні методи управління підприємствами" (Г-07/33, номер державної реєстрації 0107U004651, в якій автором розроблено концепцію синтезу організаційно-економічного механізму управління системою дистрибуції підприємства і механізм синтезу структури системи дистрибуції промислового підприємства); науково-технічної роботи «Моделювання логістичної системи підприємства (04-1/27, номер державної реєстрації 0104U009167, в якій автором розроблено управлінську технологію адаптивної взаємодії систем виробництва та дистрибуції та інструменти щодо підтримки прийняття рішень в управлінні системою дистрибуції). Для досягнення поставленої у дисертації мети використано наступні методи: логіка, системний аналіз і синтез, сучасні інформаційні технології - для аналізу систем дистрибуції, виявлення важливих проблем і обґрунтування рекомендацій щодо їх рішення; механізми управління процесами розподілу й організаційними змінами в системах збуту та ланцюгах постачань для дослідження підходів до синтезу організаційно-економічного механізму управління системою дистрибуції; методологічні здобутки в сферах логістики, маркетингу, контролінгу та виробництва - для побудови технологій інтеграції системи дистрибуції з іншими системами підприємства; структурно-функціональне моделювання і методи прийняття рішень - для формування механізму синтезу структури системи дистрибуції промислового підприємства; підходи щодо вирішення складних управлінських завдань - для розробки інструментів підтримки прийняття рішень в управлінні системою дистрибуції. У першому розділі "Теоретичні основи управління системою дистрибуції на промислових підприємствах" проаналізовано проблеми в збутових і розподільчих процесах на промислових підприємствах, досліджено теоретичні аспекти управління розподільчо-збутовою діяльністю, визначено основні принципи, підходи й інструменти, що використовуються для розробки організаційних і управлінських механізмів у сфері дистрибуції продукції підприємства, представлено концепцію синтезу організаційно-економічного механізму управління системою дистрибуції підприємства. Встановлено, що управління дистрибуцією належить до комплексної категорії управління попитом, бо система дистрибуції взаємодіє та має спільні елементи з системами маркетингу, логістики, контролінгу, виробництва й фінансів, характеризується ознаками координованої логістичної системи і ланцюга постачань, адміністративної та договірної оргструктури, виступає буферною зоною між виробництвом продукції та її споживанням, у якій здійснюється підтримка потоків готової продукції з метою повного забезпечення потреб споживачів у продукції та їх високоякісного обслуговування, тобто створення додаткової цінності для споживача від взаємодії з постачальником, зміцнення виробником ринкових позицій і обсягів продажів. В другому розділі "Розробка механізму управління системою дистрибуції підприємства" запропоновано: механізм синтезу структури системи дистрибуції промислового підприємства, в межах якого розроблено моделі управління процесами дистрибуції, ситуаційний метод організаційного управління дистрибутивною мережею; управлінська технологія адаптивної взаємодії систем виробництва та дистрибуції на підприємстві; інструменти підтримки щодо прийняття рішень в управлінні системою дистрибуції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?