Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємництва в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 153
Проблеми розвитку підприємництва в Україні та підвищення рівня участі державного сектору у ньому, впровадження інноваційно-інвестиційного механізму фінансування підприємницької діяльності. Засоби інфраструктурного забезпечення розвитку підприємництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Важливе значення підприємництва в процесі євроінтеграційних прагнень нашої країни зумовлює необхідність формування ефективного організаційно-економічного механізму управління його розвитком як стратегічного управлінського імперативу, що дозволяє вишуковувати реальні шляхи вдосконалення управління потенціалом та реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку економіки України. Обєктивна необхідність та доцільність дослідження підприємництва підтверджується світовим досвідом господарювання передусім розвинених країн, які пройшли тривалий шлях з удосконалення форм і методів управління розвитком підприємництва. Однак, теорія розвитку підприємництва ще далеко не завершена, бо досі недостатньо розроблені питання створення ефективних механізмів розвитку підприємництва, в яких враховано особливості сучасного етапу становлення вітчизняної економіки, необхідність удосконалення інфраструктурного забезпечення розвитку підприємництва та потреби і можливості окремих регіонів. Серед дискусійних питань, що безпосередньо визначають актуальність вибору теми: вдосконалення застосування інструментів та важелів організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємництва, принципи формування інфраструктури управління, розроблення методів стимулювання розвитку інноваційних підприємницьких структур, розроблення нових концептуальних моделей для побудови сучасного механізму управління розвитком підприємництва з позиції спільності інтересів основних субєктів економіки. · розроблено структурно-логічну схему управління розвитком вітчизняного підприємництва, на основі якої запропоновано шляхи раціоналізації та адаптації інфраструктурного забезпечення організаційно-економічного механізму до пріоритетних соціально-економічних проблем та спрогнозовано розвиток вітчизняного промислового підприємництва і його інноваційної складової на 2007-2010 рр. за допомогою показників ланцюгових та базисних темпів росту з метою виявлення пріоритетів та використання можливого потенціалу такого розвитку.У першому розділі дисертаційної роботи "Теоретичні основи дослідження розвитку підприємництва в Україні" зясовано суть національного та регіонального підприємництва, розкрито роль та необхідність розвитку підприємництва, як фундаментального чинника активного та інноваційного соціально-економічного розвитку національної економіки; на прикладі зарубіжного досвіду обґрунтовано необхідність стимулювання інновацій у ньому; запропоновано схему організаційно-економічного механізму управління таким розвитком для стабілізації узгодженого і довготривалого економічного зростання. За даними Держкомстату, станом на 01.01.2007 року кількість субєктів малого підприємництва (СМП) в Україні становила 2327,3 тисяч одиниць, з них 307,4 тисяч одиниць - малі підприємства, 1976,7 тисяч одиниць - фізичні особи - підприємці та 43,2 тисячі одиниць. малих фермерських (селянських) господарств. У дисертаційному дослідженні розглянуто організаційно-економічний механізм управління розвитком вітчизняного підприємництва як фундаментальний чинник та метод управління системою його розвитку у розрізі організаційно-управлінських та економічних елементів, що являють собою методи, важелі та інструменти узгодження економічних інтересів та цілей розвитку з допомогою інформаційного, нормативно-правового, інституційного та інфраструктурного забезпечення для виконання його місії - регулювання всебічного розвитку економіки. Тому, беручи до уваги наростаючі темпи розвитку ринку, одним із невідкладних завдань формування високоефективної вітчизняної економіки із здоровим підприємницьким середовищем, на наш погляд, має стати побудова принципово нової та дієвої системи організації управління розвитком такої економіки, що можливо здійснити виключно на базі активного впровадження потенційних можливостей та переваг інформаційно-технологічного забезпечення. У третьому розділі дисертаційної роботи "Пріоритетні вектори стратегії удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємництва в Україні" розглянуто пріоритети зовнішньоекономічного розвитку підприємництва в рамках ЄС та СОТ; розроблено структурно-логічну схему управління розвитком вітчизняного підприємництва; визначено шляхи раціоналізації та адаптації інфраструктурного забезпечення організаційно-економічного механізму розвитку вітчизняного підприємництва для вирішення пріоритетних соціально-економічних проблем його розвитку на національному та регіональному рівнях; запропоновано математичний прогноз розвитку вітчизняного промислового підприємництва, для визначення наявного рівня та потенціалу такого розвитку.Проведений у дисертаційній роботі комплексний аналіз існуючої організації управління підприємництвом дав змогу виявити та запропонувати шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку підприємництва у контексті сучасних інтеграційних процесів і зробити відповідні висновки та узагальнення: 1. Запропоновано шляхи сприяння розвитку підприємницької діяльності іннов

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?