Організаційно-економічний механізм управління радіочастотним ресурсом в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 151
Проблеми підвищення ефективності управління радіочастотним ресурсом. Ліцензування радіочастот в Україні. Дослідження і порівняльний аналіз організаційно-економічних механізмів управління радіочастотним ресурсом в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Організаційно-економічний механізм управління радіочастотним ресурсом надто недосконалий, що гальмує як розвиток галузі звязку, так і знижує прибутки держави. При цьому як вольове встановлення високих цін на радіочастотний ресурс, так і необгрунтоване низьких призводить до того, що всі три субєкти економіки: виробники послуг звязку (сервіс-провайдери, що використовують спектр), споживачі послуг звязку (абоненти) і держава зазнають економічні втрати. У відповідності з поставленою метою в дисертаційній роботі вирішуються такі задачі: - дослідження і проведення порівняльного аналізу засобів і методик економічно ефективного управління радіочастотним ресурсом і ліцензування використання радіочастот у країнах з розвиненою ринковою економікою (США, Великобританія, Австралія та ін.); Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні проблеми управління радіочастотним ресурсом, фактори, що визначають його економічну ефективність, шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму управління радіочастотним ресурсом в Україні в умовах ринкових відношень, що розвиваються. Для рішення задач дослідження був використаний комплекс методів: графічні методи порівняльного аналізу були використані при дослідженні досвіду проведення аукціонів в країнах Заходу, теоретичні положення теорії ігор, а також методи економіко-математичного аналізу і методи теорії множин використовувались при побудові економіко-математичної моделі одночасного прогресивного багатораундового аукціону і при виборі методики оцінки економічної ефективності реформування національної системи управління радіочастотним ресурсом.У вступі розглянута доцільність розробки наукової проблеми, обґрунтована її актуальність, визначені положення наукової новини, представлене теоретичне і практичне значення отриманих результатів.Виконаний аналіз функціонування організаційно-економічних механізмів управління радіочастотним ресурсом (РЧР) в розвинених країнах показав, що, незважаючи на національні відмінності, в усіх країнах світу при розподілі частотного ресурсу адміністрації зустрічаються з однаковими проблемами. В даному розділі також приводиться огляд міжнародних структур управління радіочастотним ресурсом і проведений аналіз міжнародної правової бази в області використання радіочастот. В розділі 2 також запропоновані критерії оцінки ефективності організаційно-економічного механізму управління радіочастотним ресурсом, і дано комплексне визначення ефективності використання радіочастотного ресурсу: Радіочастотний ресурс держави використовується ефективно при умові: надання споживачам послуг звязку з використанням спектру радіочастот по цінам згідно з їх платоспроможністю і в обсязі, відповідному їх попиту; Згідно із запропонованою автором концепцією були сформульовані основні функції державного органу управління радіочастотним ресурсом і запропонована загальна схема національного управління радіочастотним ресурсом, що відбиває ці функції, які полягають у такому: виробка політики управління радіоспектром і планування/розподіл спектру; присвоєння частот і ліцензування; робота зі стандартами, специфікаціями і видача дозволу на використання обладнання; контроль використання спектру (адміністративні заходи і моніторинг); міжнародне співробітництво; "зворотний звязок" і консультації; підтримка технологій використання спектру; компютерна підтримка; адміністративна і правова підтримка. Введення аукціонування дозволить вирішити багато з існуючих на сьогоднішній день в Україні проблем в області використання обмеженого радіочастотного ресурсу і управління їм, дасть можливість спростити процедуру придбання ліцензій, забезпечити більшу відкритість і "прозорість" цього процесу, знизити адміністративні витрати на проведення процесу ліцензування радіоспектра, водночас підвищивши доходи держави від продажу ліцензій, забезпечити операторам можливість більш швидкого розгортання мережі, збільшити конкуренцію серед операторів, що в кінцевому підсумку призведе до значних соціальних і економічних вигод, дозволить реалізувати цілі державної політики в області використання РЧР (наприклад, заохочення розробки і впровадження технологій, ефективних з точки зору використання спектру), буде сприяти зниженню цін на послуги, і, як наслідок, збільшенню обсягу послуг і, отже, більшим податковим надходженням в державний бюджет.Дослідження сутності організаційно-економічного механізму управління радіочастотним ресурсом, передових методів, що застосовуються західними країнами з розвинутою ринковою економікою, сучасної ситуації в області використання частотного ресурсу на рівні держави, і розподілення частот помеж операторами-користувачами в Україні, розробка практичних рекомендацій по вдосконаленню національної системи управління радіочастотами визначили ціль, задачі та зміст даної дисертаційної роботи. Існуюча в Україні система управління радіочастотним ресурсом і розподілу його поміж користувачами вимагає вдосконалення, бо є вкрай неефективною з економічної точки зору.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?