Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Прийоми стратегічного та оперативного планування до використання у практиці управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Особливості застосування механізмів хеджування кредитних ризиків та факторингу у сільському господарстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
· адаптувати прийоми стратегічного та оперативного планування до використання у практиці управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств; · запропонувати методологічний підхід до формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. В результаті дисертаційного дослідження визначено, що під управлінням фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств слід розуміти систематичний і безперервний цілеспрямований вплив субєктів управління на фінансові ресурси з метою раціонального їх формування, розподілу та ефективного використання. Здійснено аналіз стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств Житомирської області фінансовими ресурсами: загальними, поточними та витраченими протягом певного періоду; оцінено джерела формування фінансових ресурсів; виявлено тенденції та чинники впливу на ефективне використання фінансових ресурсів і охарактеризовано стан управління ними. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління окремими елементами фінансових ресурсів та джерелами їх формування, запропоновано селективний підхід до розподілу бюджетних асигнувань сільськогосподарським підприємствам, обґрунтовано необхідність і удосконалено методику стратегічного та оперативного планування фінансових ресурсів, обґрунтовано вибір стратегії управління фінансовими ресурсами, розкрито методологічний аспект формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств.Дисертаційне дослідження дало змогу обґрунтувати науково-теоретичні положення і розробити практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Уточнено дефініцію фінансових ресурсів підприємств як похідну від економічної категорії «капітал», якій властиві відповідні атрибути: особливості, функції (захисна, страхова та заощаджувальна), складові (загальні, поточні і вкладені) та межі функціонування. Застосування різноманітних традиційних і нових методичних інструментів (факторного мультиплікативного аналізу, бенчмаркінгу, експертних оцінок, swot-аналізу та ін.) дало змогу проаналізувати специфіку і сучасні тенденції формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств та ефективність їх використання. Розрахований загальний ефект фінансового лівериджу засвідчив, що незалежно від розмірів авансованого капіталу та обсягів ресурсозабезпеченості, будь-яке сільськогосподарське підприємство здатне генерувати прибуток і забезпечувати позитивний економічний ефект господарювання за умов системного управління фінансовими ресурсами. Оцінка стану фінансового управління сільськогосподарських підприємств дала змогу ідентифікувати чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які справляють визначний вплив на ефективність використання фінансових ресурсів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?