Організаційно-економічний механізм сприяння розвитку малого підприємництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 142
Характеристика основних напрямків вдосконалення організаційно-економічного механізму сприяння розвитку малого підприємництва. Обґрунтування методичного підходу до використання та оцінювання ефективності аутсорсингу на підприємствах малого бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Світовий досвід і практика господарювання свідчать про те, що малі підприємства здатні виконувати низку важливих соціально-економічних функцій, повязаних із насиченням ринку товарами й послугами, забезпеченням зайнятості, формуванням середнього класу. В умовах світової фінансової кризи мале підприємництво є значним стабілізаційним фактором і заслуговує на пильну увагу та підтримку, але в Україні воно реалізує свій потенціал не повною мірою, далеко відстає від можливих і необхідних масштабів виробництва. Досліджено трансформацію поняття „мале підприємництво” і його сутність, проаналізовано роль та функції в економіці; розглянуто особливості сучасного механізму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Мале підприємництво виконує низку важливих, взаємоповязаних між собою, соціально-економічних функцій, з аналізу виконання котрих можна робити висновки про ступінь його розвитку, основними з яких є: активізація зайнятості населення; підвищення рівня доходів громадян; забезпечення товарами й послугами (розвиток соціальної інфраструктури); формування середнього класу; поповнення бюджету; сприяння розвитку ринкової економіки; створення конкурентного середовища; сприяння впровадженню інновацій. Проаналізовано особливості й тенденції розвитку малого підприємництва, форми його взаємодії з великим бізнесом; досліджено організаційні структури сприяння розвитку малого підприємництва й основні показники розвитку малих підприємств в Україні та Одеській області.Досліджено трансформацію поняття „мале підприємництво”, зазначено його відмінності від „малого бізнесу”. Основною якісною відмінністю малого підприємництва є тип менеджменту, при якому підприємець поєднує володіння та управління підприємством. Систематизовано соціально-економічні функції в сучасних умовах, які виконує мале підприємництво: активізація зайнятості населення; підвищення рівня доходів громадян; забезпечення товарами й послугами (розвиток соціальної інфраструктури); формування середнього класу; поповнення бюджету; сприяння розвитку ринкової економіки; створення конкурентного середовища; сприяння впровадженню інновацій. Удосконалена методика оцінювання рівня розвитку малого підприємництва, в якій передбачається аналізувати стан розвитку малих підприємств за допомогою узагальнюючих показників, отриманих шляхом підсумовування бальних оцінок окремих показників коефіцієнтів: діючих малих підприємств, зайнятості на малих підприємствах, продуктивності праці, заробітної плати, інвестицій в основний капітал. Привабливість торговельно-посередницької діяльності для підприємців у вітчизняній економіці пояснюється такими факторами: менший обсяг інвестицій і ризиків, більш короткий термін окупності капіталу, менший пакет дозвільної документації й відповідно менше організацій, що постійно перевіряють.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?