Організаційно-економічний механізм системи ідентифікації та маркування товарів (EAN•UCC) на підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 193
Питання теоретико-методологічного обґрунтування механізму автоматичної ідентифікації та маркування товарів в Україні. Розгляд програмно-апаратного комплексу автоматизації обліку і управління з урахуванням специфіки організації технологічного процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На початку третього тисячоліття людство наблизилось до якісно нового щабля свого розвитку - побудови інформаційного суспільства, де найдорожчим продуктом є методи використання інформації, зокрема методи автоматичної ідентифікації обєктів (товарів) на основі штрих-коду. · уточнити поняття "система штрихового кодування" та довести, що автоматична ідентифікація на основі штрих-коду, як вид нормотворчої діяльності, зовсім не обмежується спеціалізованим обладнанням з програмним забезпеченням для роботи з штрих-кодами, а розповсюджується на більш широке коло обєктів, а також виробничі, транспортні, торгівельні процеси і відносини; · побудувати апроксимацію кількості товарів, маркованих штрих-кодами EAN, та числа підприємств-учасників системи EAN•UCC в Україні; Статистичною та інформаційною базою роботи є матеріали спеціальних періодичних статистичних видань, первинні документи Міжнародної Асоціації Товарної Нумерації EAN International, Асоціації Товарної Нумерації України "ЄАН-УКРАЇНА", Торгово-промислової палати України, Волинського Державного центру стандартизації, метрології та сертифікації, звіти волинських підприємств-учасників системи EAN•UCC, що не становлять комерційної таємниці, а також результати власних досліджень. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в наступному: · обґрунтовано та сформульовано загальні принципи ідентифікації та маркування товарів штрих-кодами у системі EAN•UCC та систематизовано ідентифікаційні номери структури EAN/UCC;У вступній частині обґрунтовано актуальність теми, мета та завдання дослідження, сформульовані наукова новизна та висновки щодо практичного значення одержаних результатів, описані форми їх апробації та використання.В дисертаційній роботі зроблено спробу заповнити ще одну прогалину, яка на сьогодні має місце у вітчизняних наукових працях, - це явна недостатність науково-теоретичних узагальнень з питань штрихового кодування товарів та електронного обміну даними, а також відсутність такої інформації у господарюючих субєктів і широкого кола споживачів. Дослідження транспортно-складського процесу в Україні свідчить про обмеженість і явну недостатність застосування міжнародного стандарту нумерування та маркування штрихкодовою позначкою логістичних одиниць - транспортної етикетки EAN•UCC. У другому розділі дисертації "Дослідження сучасного стану та передумов розвитку системи EAN•UCC в Україні" здійснено аналіз рівня розвитку технологій автоматичної ідентифікації на основі штрихового кодування в порівнянні з іншими країнами світу, визначено етапи становлення цієї сфери діяльності в нашій країні, проведено класифікацію факторів, які впливають на її розвиток. Зрозуміло, що для реалізації будь-якої обєктивної необхідності потрібний і субєктивний фактор - наявність фахівців, які могли б надавати професійну допомогу, як консультаційну, так і безпосередньо повязану з розробкою, впровадженням і супроводом проектів на базі використання технологій штрихового кодування в системі EAN•UCC. Вивчення зарубіжного досвіду та особливостей регулювання розвитку системи EAN•UCC є дуже корисним для України, оскільки дає змогу частково передбачити розвиток вітчизняних технологій автоматичної ідентифікації та електронного обміну даними методом історичної аналогії становлення такої системи у розвинутих країнах світу.Практичну цінність у роботі мають запропоновані стратегічні кроки по впровадженню на українських підприємствах технологій автоматичної ідентифікації на основі штрихового коду. Такі проектні ідеї можуть бути корисними для українських підприємств, які приймають рішення працювати в системі EAN•UCC. Зрозуміло, що успішна реалізація стратегії застосування штрихкодових технологій на українських підприємствах значно залежатиме від того, який зміст вкладено в це поняття. Запропоновано визначення сутності процесу впровадження системи штрихового кодування, який передбачає створення програмно-апаратного комплексу автоматизації обліку і управління з врахуванням специфіки організації технологічного процесу на конкретному підприємстві. Виходячи з переваг електронного обміну даними системи EAN•UCC, розроблено проект оптимізації процесів постачання і торгівлі (іншими словами, оптимізації потоку товарів і інформації) в Україні з використанням стандарту EANCOM®.В дисертаційній роботі нами зроблена спроба заповнити ще одну прогалину, яка на сьогодні має місце у вітчизняних наукових працях, - це явна недостатність науково-теоретичних узагальнень з питань штрихового кодування товарів та електронного обміну даними, а також відсутність такої інформації у господарюючих субєктів і широкого кола споживачів. На нашу думку, ключовими поняттями, які потребують однозначного тлумачення, є "автоматична ідентифікація обєктів", "ідентифікація", "кодування", "маркування", "штрихове кодування", "штриховий код". Нами доведено, що автоматична ідентифікація на основі штрихового кодування, як вид нормотворчої діяльнос

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?