Організаційно-економічний механізм розвитку венчурного бізнесу в промисловості України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Економічна сутність венчурного бізнесу та обґрунтування необхідності його розвитку для активізації інноваційних процесів в економіці. Розробка організаційно-економічного механізму, методів і моделей розвитку венчурного бізнесу в промисловості України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Однак, на сучасному етапі економічного розвитку України актуальним є розробка організаційно-економічного механізму розвитку венчурного бізнесу в промисловості, основу якого складають методи і моделі оцінки інвестиційних проектів, їх ризиків, визначення обсягів фінансування венчурної діяльності в промисловості України. Метою дисертаційної роботи є розробка організаційно-економічного механізму розвитку венчурного бізнесу в промисловості Україні, складовими якого виступають методи й моделі оцінки інвестиційних проектів, їх ризиків, визначення обсягів фінансування, впровадження яких підвищить інвестиційну привабливість вітчизняних промислових підприємств. В дисертаційній роботі використано методи економічного аналізу для визначення сучасних тенденцій розвитку венчурного підприємництва за кордоном та в Україні, статистичні методи для прогнозування трендових тенденцій розвитку венчурного бізнесу та динаміки венчурних інвестицій, багатофакторний аналіз ризиків для оцінки впливу невизначеності на реалізацію інноваційних проектів, метод експоненціального згладжування для усунення випадкових коливань в експериментальних даних, кластерний аналіз для систематизації галузей інвестування по динаміці реалізації інноваційних проектів, апроксимаційні методи для формалізації характеристик інноваційних проектів на основі експериментальних даних, методи цілочисельного програмування для оптимізації формування інноваційного портфелю, оцінки привабливості джерел фінансування та визначення розміру венчурного фонду. розроблено модель якісної та кількісної оцінки впливу ризику та невизначеності на ефективність реалізації інвестиційних проектів на основі апроксимації функцій актуальності проекту, підготовленості його виконавців та усередненої імовірності успішності інноваційного проекту, що дозволяє передбачити ризикованість реалізації проектів; У першому розділі - “Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку венчурного бізнесу в промисловості України” - проаналізовано актуальні проблеми управління інноваційними процесами, виділені основні напрямки розвитку венчурного бізнесу, розроблено концепцію формування та реалізації організаційно-економічного механізму розвитку венчурного бізнесу в промисловості України.В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень виконано теоретичне узагальнення і запропоновано нові рішення комплексу актуальних науково-методичних задач організаційно-економічного механізму розвитку венчурного бізнесу промисловості України. Відзначено, що венчурна діяльність на сучасному етапі є новим інвестиційним механізмом, засобом відмежування грошових і інших ресурсів від різних власників, способом їх централізації для вирішення проблем розвитку ризикованих видів підприємництва при концентрації зусиль всіх виконавців. На базі аналізу світового й українського досвіду розвитку венчурної інноваційної діяльності виділені основні тенденції розвитку венчурного підприємництва, якими є: її тісний звязок з промислово-функціонуючим капіталом, розширення географії венчурного фінансування, сучасне посилення венчурної інноваційної діяльності. Узагальнено основні заходи по державній підтримці і розвитку малих інноваційних підприємств, як основних субєктів венчурної інноваційної діяльності, серед яких повинні бути: державна підтримка в створенні інфраструктури венчурної діяльності, надання позик, інвестицій, система пільгового оподаткування, надання послуг, виділення дотацій, організація фондів підтримки малого інноваційного підприємництва. Аналіз існуючої законодавчої бази, що регулює інноваційну діяльність, дозволив обґрунтувати необхідність розробки венчурного інноваційного законодавства, що буде сприяти активізації венчурної інвестиційної діяльності в Україні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?