Організаційно-економічний механізм розвитку діяльності підприємств з виробництва та переробки сої: теорія, методологія, практика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 240
Природно-економічні умови виробництва сої в Україні. Розробка методичних підходів до оцінки економічної ефективності соєвиробництва, інституції на українському ринку сої. Експортні можливості та логістичну діяльність підприємств соєвого підкомплексу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обсяг наукових досліджень, що стосуються організаційно-економічних засад розвитку діяльності соєвиробничих підприємств, розвитку ринку сої і соєпродуктів, економічної ефективності цієї культури, формування соєвого підкомплексу України досить незначний, де найчастіше питання, повязані з цією культурою, розглядаються в контексті функціонування агропродовольчого ринку, світових білкових ресурсів, порівняльної ефективності технічних культур. І лише в останній час в ряді наукових публікацій вчених-економістів соя, як культура, стала розглядатись з позицій ринку, економіки її виробництва, ефективності функціонування підприємств - соєвиробників, переробки і експорту продукції, продовольчої безпеки країни. Більш повне вивчення зазначеної проблеми викликане необхідністю подальшого розвитку теорії аграрного ринку і його сегментів, маркетингу продукції сої, формування організаційно-економічного механізму ефективного функціонування підприємств виробників і переробників сої, становлення ефективної політики держави в сфері соєвиробництва та визначають актуальність, народногосподарське значення та економічну доцільність постановки на вивчення даної проблеми. В процесі дослідження нами застосовувались сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: історичні - при дослідженні виникнення, формування і розвитку соєвої галузі; монографічний - для вивчення та узагальнення наукових підходів до визначення понять «Соєвий підкомплекс», «Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств соєвого підкомплексу», дослідження звязків між господарствами соєвиробниками і підприємствами переробниками сої; діалектичний та абстрактно-логічний - при узагальненні теоретичних і методичних засад розвитку соєвиробничих і соєпереробних підприємств; статистичних ґрунтувань, кореляційно-регресійного аналізу і графічні - для комплексного вивчення сучасного стану соєвиробництва та факторів, що впливають на його ефективність; вибірковий - для детального обстеження окремих підприємств виробників сої і соєпереробних заводів в різних регіонах; порівняння - для зіставлення економічних явищ у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового звязку, проведення порівняльного аналізу стану соєвиробництва в Україні та провідних країнах соєвиробниках; моделювання для розробки моделі управління соєвим підкомплексом; аналогії - при формуванні висновків щодо перспектив розвитку виробничих та переробних підприємств соєвого підкомплексу. систематизовано методи та інструменти інтенсифікації соєвиробництва в провідних країнах - соєвиробниках, спрогнозовано вплив на вітчизняну соєву галузь країн - експортерів сої і соєпродуктів та запропоновано важелі зменшення їх експансії на світовому ринку сої через оптимізацію параметрів виробництва і поставок генетично немодифікованої соєпродукції вітчизняних соєвиробників на світовий ринок, що забезпечить ефективність виробництва, конкурентоздатність соєвої індустрії і збільшення валютних надходжень. удосконалено: - методичні засади до оцінки економічної ефективності соєвиробництва, які базуються на проектних рівнях продуктивності сої та врахуванні змін цін на матеріально-технічні ресурси, що дозволяє оперативно корегувати ціну залежно від економічної ситуації на ринку і забезпечувати розширене відтворення галузі;Аналітичні дослідження природо-економічного, техніко-технологічного і наукового потенціалу держави дає підстави стверджувати, що Україна може, в найближчі роки, різко наростити виробництво високорентабельної і валютоємної культури - сої і, одночасно, вирішити мінімум три важливі проблеми. Враховуючи щорічний експорт сої в країни Європи, який досягає 30 млн. т. сої, соєвої олії та шроту, нетрансгену природу українських сортів сої, стабільність світових цін цілком очевидна висока ефективність експорту сої для нашої країни. Аналіз формування соєвого підкомплексу України та ринку сої в цілому показує, що регулювання ринку збуту продукції до деякого часу залишається однією з найбільш важливих функцій держави, особливо в умовах її дефіциту, і повинно передбачити: створення державного фонду насіння сої та продуктів його переробки, збереження частини централізованого постачання зерна сої та продуктів її переробки по державним договорам, вільну реалізацію товарної продукції за прямими договорами, через товарні біржі, аукціони, ярмарки, на зовнішньому ринку. Такі обєднання можуть включати до своєї структури пункти переробки та інші виробництва в різних регіонах України з правом торгівлі зерном сої та продуктами його переробки на вільному, в тому числі світовому ринку, добровільно приймати на себе зобовязання по зберіганню та переробці зерна сої, яке надходить у державні ресурси. Основні напрями діяльності цієї організації включають заходи по забезпеченню функціонування системи насінництва сої, а саме: вирощування і реалізація оригінального, суперелітного, елітного та репродуктивного насіння; проведення моніторингу ринку насіння та товарного зерна сої і матеріально-технічних ресурсів для галузі;

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?