Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Визначення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства. Вплив факторів зовнішнього середовища на процеси реструктуризації. Шляхи удосконалення процесів реструктуризації на прикладі машинобудівного комплексу Харківської області.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методичному забезпеченні формування й удосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства. визначити організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства та принципи його формування; У процесі комплексного аналізу ефективності управління реструктуризацією підприємства використані економіко-математичні методи: метод кластерного аналізу - для виявлення закономірностей у процесах реструктуризації підприємств; метод головних компонент і множинного регресійного аналізу - для виявлення й аналізу основних внутрішніх факторів, що визначають процеси реструктуризації підприємств; експертний метод - для дослідження рівня управління процесами самоорганізації підприємства. Наукова новизна результатів дослідження полягає в наступному: вперше: розроблено теоретичну модель механізму, який враховує і узгоджує інтереси учасників реструктуризації підприємства і дозволяє формувати оптимальну структуру системи цілей реструктуризації підприємства; удосконалено: принципи формування організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства, які враховують підпорядкованість процесів реструктуризації процесам розвитку підприємства;Під організаційно-економічним механізмом реструктуризації підприємства автор розуміє систему, яка визначає порядок виявлення напрямків, розробки і проведення заходів за рахунок якісних змін в організаційній структурі і функціональних сферах діяльності для підвищення ефективності функціонування і розвитку підприємства. Основними елементами організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства є система цілей, структури, методи, моделі та засоби, що використовуються для управління процесами реструктуризації. Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства неповинен порушувати цілісності системи управління підприємством, тому пріоритет у системі цілей реструктуризації належить економічним цілям підприємства. Такий підхід до визначення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства обумовлює напрямки та послідовність дослідження процесів реструктуризації, формування й удосконалення даного механізму. Результат ефективності функціонування організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства визначається як фінансово-економічним станом підприємства, так і результатами ефективності його діяльності.У дисертації наведене теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в методичному забезпеченні формування й удосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства. Дослідження та узагальнення існуючих теоретичних підходів до змісту поняття "реструктуризація підприємства" дало змогу розглядати його в аспекті розвитку підприємства як засіб управління процесами адаптації, свідому і цілеспрямовану зміну основ функціонування і організаційної структури підприємства. Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства визначено як систему, що забезпечує порядок виявлення напрямків, розробки і проведення заходів за рахунок якісних змін в організаційній структурі і функціональних галузях діяльності для підвищення ефективності функціонування і розвитку підприємства. На основі запропонованого методичного підходу до комплексного дослідження процесів реструктуризації виявлено пасивний її характер на більшій частині підприємств (57%) машинобудівного комплексу Харківського регіону. Це свідчить про необхідність формування організаційно-економічного механізму реструктуризації на цих підприємствах.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?