Організаційно-економічний механізм постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Класифікація постприватизаційних етапів розвитку машинобудівних підприємств. Розробка теоретичних положень і прикладних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Масштабні приватизаційні процеси в Україні призвели до переходу великої кількості машинобудівних підприємств на постприватизаційний етап розвитку. У науковій літературі докладно описано приватизацію, проблеми постприватизаційної підтримки підприємств, способи залучення інвестицій на приватизовані підприємства. До них потрібно зарахувати: поняття постприватизаційного розвитку підприємства, сутність та значення організаційно-економічного механізму підприємства та шляхи розвитку підприємства на постприватизаційному етапі. У дисертації використано такі методи дослідження: систематизації та узагальнення: - під час розроблення класифікації проблем, на які наражається підприємство у разі постприватизаційного етапу, під час удосконалення принципів управління підприємством, які входять до компонентів організаційно-економічного механізму підприємства на постприватизаційному етапі, виокремлення особливостей чинного організаційно-економічного механізму (п. Автор отримала такі результати: уперше: - сформовано модель розвитку організаційно-економічного механізму машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі, яка включає елементи підсистем цього механізму (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати на оплату праці, собівартість реалізованої продукції) та враховує ризики постприватизаційного етапу;У першому розділі «Теоретико-методологічні та прикладні засади функціонування та використання організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку на мікроекономічному рівні» уточнено тлумачення поняття «постприватизаційний розвиток машинобудівних підприємств» та «організаційно-економічний механізм підприємства», а також виділено і проаналізовано чинники, які визначають формування та використання організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств. Організаційно-економічний механізм машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі складається з двох підсистем (підсистеми забезпечення та функціональної підсистеми), компонентів (організаційна структура управління підприємством, персонал та інформація) та елементів впливу (підприємницькі інтереси та інвестиції), що взаємодіють між собою за допомогою лінійних та функціональних звязків. У другому розділі «Аналізування функціонування організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств» проаналізовано діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств на постприватизаційному етапі та досліджено особливості чинного організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку цих підприємств. У третьому розділі «Формування організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств» розкрито особливості моделювання організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств, здійсненню прогнозування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств та описано використання запозичень під час постприватизаційного розвитку, що загалом сприяє формуванню та використанню ефективного організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку. Модель розвитку організаційно-економічного механізму підприємства на постприватизаційному етапі - це економічна модель, що включає елементи двох підсистем організаційно-економічного механізму та враховує сумарний фінансовий ризик, якого зазнає приватизоване машинобудівне підприємство, а також кількість працівників для визначення показника розвитку організаційно-економічного механізму на постприватизаційному етапі.Встановлено, що постприватизаційний розвиток підприємства - це розвиток організаційно-економічного механізму, який відбувається під впливом незворотних змін, спричинених реалізацією приватизаційного процесу, і стосується всіх без винятку елементів внутрішнього середовища підприємства. Організаційно-економічний механізм постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств являє собою узгоджену систему, елементи якої функціонують під впливом конструктивних та деструктивних чинників постприватизаційного етапу та особливостей машинобудівної галузі, та яка розвивається за рахунок залучення інвестицій та регулюється підприємницькими інтересами. Уточнений категорійний апарат за проблематикою (поняття «постприватизаційний розвиток машинобудівних підприємств»; «організаційно-економічний механізм машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі», «модель розвитку») дає змогу розвинути теоретичні засади моделювання постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств, що дає можливість власникам та керівникам підприємств обгрунтовано управляти розвитком підприємства на постприватизаційному етапі. Чинники, що визначають формування та використання організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств, виокремлені із врахуванням особливості впливу, який вони здійснюють на постприватизаційний розвиток підприємства. Розроблені рекомендації щодо моделі розвитку машинобудівного підприємства на за

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?