Організаційно-економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення - Автореферат

бесплатно 0
4.5 185
Аналіз залежності рівня пенсійного забезпечення від макроекономічних чинників. Розробка пропозицій щодо введення персоніфікованого обліку внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, переходу до накопичувальної пенсійної системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це, в першу чергу, значне навантаження на працюючу частину населення і на бюджет країни, недостатні обсяги страхових внесків для пенсійного забезпечення, низький рівень пенсії, невідповідність розміру пенсії трудовому внеску протягом працездатного періоду, при однаковому рівні відрахувань на пенсійне забезпечення, окремі категорії працівників мають значні переваги та пільги в пенсійному забезпеченні. Для досягнення мети дисертаційного дослідження необхідно було провести комплексний аналіз динаміки основних макроекономічних показників, створити на цій базі науково обґрунтовані основи реформування пенсійної системи, що вдосконалять пенсійне забезпечення та визначать зміни, направлені на запровадження різних заходів, щодо реформування пенсійної системи. Але тут треба мати на увазі, що мова може йти не про абсолютне зменшення пенсійних виплат пенсіонерам, а про реалізацію низки заходів, що дозволять більш ефективно використовувати кошти, які поступають для пенсійного забезпечення. У другому розділі “Розроблення і обгрунтування основних напрямів реформування пенсійної системи в Україні” упорядковані принципи побудови і вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, розглядається організаційний механізм впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення, наводиться запропонований автором економічний механізм переходу до трирівневої системи пенсійного забезпечення в увязці з динамікою макроекономічних показників та обгрунтовується необхідність персоніфікації внесків на пенсійне забезпечення. Низьке співвідношення між економічно активним населенням і пенсіонерами викликано не тільки демографічними чинниками і рівнем зайнятості в країнах, але і низьким у порівнянні з розвинутими країнами віком виходу на пенсію та значним поширенням практики дострокового виходу на пенсію.В умовах України найкращим чином цієї мети змогла б досягти змішана трирівнева система пенсійного забезпечення: 1-й рівень - солідарна система, 2-й - обовязкова накопичувальна і 3-й рівень - добровільне пенсійне страхування. 3.Пенсійні системи з накопичувальними схемами у порівнянні з солідарною системою, що фінансується з поточних надходжень, мають значні переваги: незалежність від демографічного фактору, тобто від співвідношення пенсіонерів і працюючих; сприяння росту заощаджень і економічному розвитку за рахунок їх інвестування в економіку тощо. Найкращим чином в умовах України змогла б досягти мети оздоровлення пенсійного забезпечення змішана трирівнева система, де поряд із задіянням накопичувальних систем проводилося б подальше вдосконалення солідарної системи. 5.Встановлена в дисертації математична залежність розміру пенсій від рівня життя, демографічної ситуації, інвестиційної складової і виду пенсійної системи (пенсійної політики держави) надає підгрунтя для цілеспрямованого формалізованого аналізу пенсійного забезпечення з кількісною оцінкою впливу окремих факторів, для визначення найбільш ефективних напрямів реформування пенсійної системи, для прогнозування наслідків реформування пенсійного забезпечення тощо. 7.Найбільш повно сучасним вимогам відповідає організаційний механізм змішаної трирівневої системи пенсійного забезпечення у вигляді системи державних і недержавних установ, що охоплює Пенсійний фонд України, функції якого поширюються за рахунок передачі йому функцій начислення пенсій, моніторингу пенсійного забезпечення, підготовки методичних і інструктивних матеріалів для змішаної трирівневої системи тощо, а також банківську і резервну пенсійну систему, недержавні пенсійні фонди та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?