Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Складові елементи організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону та вимоги до формування. Система державного регулювання конкурентних відносин регіонів держави. Оцінка рівня конкурентоспроможності регіонів України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відсутність комплексного підходу до формування та реалізації механізму підвищення конкурентоспроможності регіону призводить до неефективного використання конкурентних переваг, появи значних регіональних асиметрій у рівнях конкурентоспроможності регіонів держави, зниження їх економічної безпеки, рівня людського розвитку тощо. Зокрема, це стосується змістовної характеристики конкурентоспроможності регіону, механізму формування конкурентного середовища держави, правового регулювання конкурентних відносин регіонів держави, оцінки рівнів їх конкурентоспроможності та економічної безпеки, обґрунтування методичних підходів до вибору регіональної політики підвищення конкурентоспроможності регіону, розробки інноваційної стратегії підвищення його конкурентоспроможності, формування інфраструктури інноваційного розвитку регіону. Основний напрям дослідження є частиною державних та регіональних науково-дослідних програм і робіт: науково-дослідної теми ЛДТУ „Механізми реалізації політики сталого розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0106U000610), у якій здобувач була виконавцем, де особисто автором розроблено методику оцінки рівня виробничого потенціалу регіону; механізм фінансового забезпечення регіонального розвитку; науково-дослідної роботи по програмі співпраці ЛНТУ з Волинською обласною радою, Волинською обласною державною адміністрацією (Рішення обласної ради від 14.03.2008 р. Внесок автора полягає в удосконаленні понятійно-термінологічного апарату, що характеризує конкурентоспроможність регіону, розробці методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності регіону, регіональної політики підвищення конкурентоспроможності регіону, інноваційної стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону, побудові інфраструктури інноваційного розвитку регіону. організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону, елементами якого є державне регулювання конкурентоспроможності регіонів; оцінка конкурентоспроможності регіону та його економічної безпеки; регіональна політика підвищення конкурентоспроможності регіону, який на відміну від існуючих, дозволяє диференційовано підійти до вибору напрямів підвищення конкурентоспроможності регіону залежно від рівня його безпечного розвитку;У першому розділі „Теоретико-методологічні основи підвищення конкурентоспроможності регіону” розроблено парадигму міжрегіональної конкуренції, визначено змістовну характеристику конкурентоспроможності регіону, виділено елементи конкурентного середовища регіонів держави, розкрито конкурентні переваги регіону. Такі умови здатна забезпечити держава, яка використовуючи різні інструменти регулювання конкурентних відносин регіонів, створить умови для досягнення високого рівня людського розвитку та безпечного розвитку як регіонів, так і держави в цілому. Для цього необхідно забезпечити однакові умови ведення конкурентної боротьби регіонів держави, що є передумовою на шляху виникнення добросовісної конкуренції; інноваційний розвиток економіки регіону як досконалої форми конкуренції; регіональний саморозвиток, який передбачає прагнення регіональних органів влади до пошуку внутрішніх резервів підвищення конкурентоспроможності регіону, що є визначальними ознаками міжрегіональної конкуренції. У другому розділі „Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону” розроблено організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону, запропоновано підхід до державного регулювання конкурентних відносин регіонів та інструменти регулювання конкурентоспроможності регіону. Такий підхід дозволяє виділити інструменти регулювання міжрегіональної конкуренції враховуючи різний рівень конкурентоспроможності регіонів держави та рівень економічної безпеки: для регіонів, що знаходяться у безпечному стані - інструменти, спрямовані на підтримку розвитку регіонів держави; для регіонів, в яких є характерним стан небезпеки - інструменти, спрямовані на стимулювання до нарощення конкурентних переваг регіону.У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та подано нове вирішення наукової проблеми - розробка та реалізація організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону. У роботі обґрунтовано, що реалізація організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону вимагає дослідження існуючих теорій конкуренції та теорій регіонального розвитку, і на основі ґенези їх розвитку - розробка парадигми міжрегіональної конкуренції. Досліджено різні підходи до трактування понять „конкурентоспроможність”, „конкурентне середовище”, „конкурентні переваги”, „механізм”, що дозволило удосконалити понятійно-термінологічний апарат, який характеризує конкурентоспроможність регіону. Розкрито зміст понять „конкурентоспроможність регіону”, „конкурентне середовище регіонів держави”, „конкурентні переваги регіону”, „механізм підвищення конкурентоспроможності регіону”. Обґрунтовано, що державне регулювання конкурентних відносин регіонів держави пов

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?