Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових кредитів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Сутність, види та функції поняття "довгостроковий кредит". Економічна суть і теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму банківського кредитування. Фактори, що впливають на поведінку суб’єктів довгострокового кредитування та їх класифікація.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Кредит активно впливає на всі процеси суспільного відтворення: сприяє розширенню виробництва та реструктуризації окремих галузей, забезпечує безперебійність кругообігу основного та оборотного капіталу, відіграє значну роль в організації грошових розрахунків. Проте ефективність кредитного процесу, у свою чергу, залежить від низки чинників економічного та організаційного характеру, таких як нагляд і регулювання з боку НБУ, забезпеченість довгостроковими ресурсами, методи управління кредитними ризиками, механізми повернення довгострокових кредитів та ін. Крім того, важливе значення має максимальне узгодження інтересів кредиторів з інтересами позичальників і держави. Тому саме потреби економічної практики зумовлюють обєктивну необхідність теоретичного дослідження умов, що характеризують сучасний етап розвитку кредитного ринку, а також виявлення взаємозвязків та взаємозалежностей між чинниками, що впливають на процес нарощування довгострокового кредитування. Питання відтворювальної ролі кредиту всебічно досліджувалося у класичному економічному вченні, зокрема в працях А.Більшість дослідників довгостроковим називають кредит, виданий на термін понад три роки, з урахуванням загальноприйнятих принципів кредитування. На думку автора, довгостроковий кредит можна визначити як економічні відносини з приводу передання кредитором позичальникові у довготривале користування (терміном понад три роки) вільного капіталу на засадах поверненості, платності, цільового використання і забезпеченості. З огляду на характерні ознаки та цільове спрямування довгострокового кредиту, із загального переліку функцій кредиту в роботі виділено три основні, що притаманні саме цьому виду кредитування: інвестиційну - фінансування капітальних вкладень у реальному секторі економіки; Аналітичний підхід до визначення та оцінювання найважливіших форм і методів організаційно-економічного механізму нарощування обсягів довгострокових кредитів дозволяє виділити такі: кредитування, планування, інвестування, ціноутворення, оподаткування. Ефективно діючий організаційно-економічний механізм довгострокового кредитування дає змогу забезпечити максимальне узгодження інтересів кредиторів та позичальників, що, у свою чергу, стимулюватиме нарощування обсягів довгострокового кредитування, розвиток сектора фінансових посередників та вітчизняної економіки в цілому.Вивчення суті поняття “довгостроковий кредит” дало можливість уточнити зміст цієї категорії шляхом виділення трьох, притаманних саме цьому виду кредитування функцій - інвестиційної, інноваційної, соціальної, визначити його різновиди - іпотечний, інвестиційний, споживчий кредит і фінансовий лізинг. Дослідження чинної практики кредитування в Україні дозволило аргументувати необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму нарощування банками обсягів довгострокових кредитів. З огляду на тісний звязок довгострокових кредитів із реальними інвестиціями запропоновано досліджувати кредитоспроможність позичальника в таких напрямах: інвестиційна привабливість позичальника, здатність створювати грошові потоки, забезпечення кредиту, якість проекту і бізнес-плану його реалізації, кредитна історія. У дисертації систематизовано фактори впливу на процес довгострокового кредитування, перелік яких відрізняється залежно від типу субєкта кредитних відносин - інвестора, кредитора, позичальника. На основі проведеного аналізу визначено, що структура і динаміка обсягів довгострокових кредитів, наданих банками в економіку, відображають позитивні та негативні тенденції, притаманні перехідній моделі економіки України: період з 1996 до 2000 рр.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?