Організаційно-економічний механізм комплексного розвитку морського транспорту України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 163
Сучасний стан міжнародної економіки і світового товарообміну, найбільш інтенсивні для України вантажопотоки. Аналіз сучасного стану і розвитку міжнародного торгового мореплавання та перевезень. Роль морського транспорту України в економічній безпеці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому в дисертації увага зосереджена на уточненні теоретичних положень розвитку флоту і портів на принципах комплексності, що обумовило необхідність удосконалення обґрунтування інвестиційних рішень і організаційно-економічного механізму в управлінні ефективною функціональною діяльністю в сучасних умовах конкуренції, взаємодії і з урахуванням стратегічних підходів до створення мережі міжнародних транспортних коридорів. Теоретичні і практичні аспекти функціонування і розвитку різних видів транспорту розглядаються в роботах вітчизняних і закордонних учених, таких як Бакаєв О.О., Буркинський Б.В., Воркут А.І., Котлубай М.І., Кулаєв Ю.Ф., Дергачов В.О., Новікова А.М., Примачов М.Т., Лимонов Е.Л., Махуренко Г.С., Сич Є.М., Постан М.Я., Цвєтов Ю.М., Чекаловець В.Г., Abell D.F., Branch Проте питання організаційно-економічного механізму комплексного розвитку морського транспорту України, ефективного функціонування транспортних підприємств на основі мультимодальних технологій і логістичних товаропровідних систем з урахуванням стратегічних підходів до створення мережі міжнародних транспортних коридорів вимагають подальшого розвитку. Дисертаційне дослідження відповідає вимогам Закону України «Про комплексну програму затвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках», Стратегії економічного і соціального розвитку України у 2004-2015 роках шляхом Європейської інтеграції і функціонування національної частини міжнародних транспортних коридорів в Україні. Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, були використані при розробці і реалізації Державної програми «Флот і транспорт», програм розвитку морегосподарського комплексу.У першому розділі «Проблеми і принципи розвитку і функціонування світового морського ринку транспортних послуг» розглядається міжнародний товарообмін як чинник розвитку морського транспорту, загальна тенденція економічного розвитку на основі принципів глобалізації, що забезпечує стійкість зростання валового національного продукту (ВНП) індустріально розвинених держав, рівень і параметри глобалізації, які відбивають сукупну зміну обсягів виробництва і характер участі окремих країн в міжнародному розподілі праці, відображають потреби в розвитку морської галузі, а отже, і торгового флоту. Дисертаційним дослідженням також доведено, що до найважливіших параметрів, що визначають завдання менеджменту комплексного розвитку судноплавних компаній (СК) і торгових портів в системі глобального ФР і національних інтересів, відносяться: інтенсивність формування вантажопотоків і науково-технічні характеристики тоннажу; структура вантажообігу між регіонами міжнародної економіки, загальний дедвейт флоту і його розподіл за групами суден і морськими державами; організаційний рівень управління вантажопотоками і принципами інтеграції на основі логістики і мультимодальних транспортних коридорів; рівень застосування принципів злиття і поглинання; відношення до системи інтернаціоналізації транзитних сполучень. Дослідження показують зростання загального обсягу морського перевезення і його розподілу за основними групами вантажів, параметри індустріалізації та інтеграції відображають помірні темпи випуску продукції (3%) і суттєвий приріст морської торгівлі (7-8%), це зумовлює завдання підвищення техніко-економічного рівня флоту і портів і прискорення процесів, націлених на підвищення транспортабельності товарів і, перш за все, на основі контейнеризації. У дисертації сформульовано принципи комплексного розвитку національної морської транспортної системи і окремих її структурних підрозділів, що випливають із загальних економічних законів формування ринкової системи: глобалізації та інтеграції економічних відносин; розподілу сфер впливу і взаємодії; єдиного тарифного поля; комплексного розвитку національної економіки і окремих її структурних підрозділів; концентрації вантажопотоків; раціональності управління і концентрації ресурсів; збалансованості і комплексності розвитку; принцип логістичної координації і інтеграції. Другий розділ «Проблеми ефективного розвитку морського транспорту України» присвячено дослідженню і удосконаленню організаційно-економічного механізму комплексного розвитку морського транспорту, сукупності форм і методів реалізації ринкових законів в стратегії розвитку морського транспорту в національних інтересах.В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у комплексному розвитку флоту, портів і сервісних підрозділів відповідно до зовнішніх обмежень: проблем глобалізації; конкурентного становища на фрахтовому ринку, напрямів інтеграції на основі мультимодальних транспортних коридорів і логістики, комерційної ефективності функціонування і проектної ефективності інвестиційної діяльності.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?