Організаційно-економічний механізм формування вартості морських суден - Автореферат

бесплатно 0
4.5 132
Сучасний ринок морської торгівлі, його структура. Оцінка суден на етапах життєвого циклу. Техніко-економічні параметри розвитку торгового флоту та ступень участі судновласників у формуванні матеріальних і грошових потоків сектора субстандартних суден.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ускладнення економічних задач оптимізації життєвого циклу флоту обумовлює підвищення значимості адекватного стану основного капіталу судноплавного підприємства. Складність функціонування судноплавних компаній (СК) в міжнародній економіці, умови використання флоту визначають межі ефективної експлуатації суден. Економічна стабільність торгового судноплавства залежить від вантажної бази, активності портфеля замовлень на нові судна, середнього віку суден, а також від програми вибуття флоту з експлуатації. Досягнення мети дослідження обумовило необхідність постановки і вирішення таких задач: проаналізувати сучасний ринок морської торгівлі, уточніти його структуру внаслідок змін в системі світових господарських звязків та ролі України в транспортному обслуговуванні національних морських вантажопотоків; узагальніти економічні основи механізму формування ціни на судно при зміні їх функціонального використання і напрямів науково-технічного прогресу в суднобудуванні та побудувати організаційно-економічний механізм управління оптимальністю ЖЦ транспортних підприємств за критеріями функціональної стійкості та чистої поточної вартості;В першому розділі “Принципи і умови формування ринку морських суден” розглядається структура фрахтового ринку та особливості його динаміки, задачі та принципи регулювання параметрів ринку морських суден. Ринок морських суден включає в себе сектори - новобудови; суден, що знаходилися в експлуатації та які задовольняють вимоги вантажопотоків; субстандартних суден, які не можуть використовуватися в системі ФР без модернізації. Для досягнення економічної стійкості СК необхідно враховувати фактори формування ринкової вартості суден. При зниженні ринкової цінності суден, функціональної придатності падає конкурентоспроможність і вони використовуються в секторі з низькими фрахтовими ставками. Сучасний стан ринку суден відрізняється тим, що прискорене введення в експлуатацію нових суден не змінює темпи списання тоннажу.В дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що розширюють та уточнюють принципи і закономірності ефективного функціонування суден і використання грошових потоків на етапі завершення життєвого циклу флоту. Урахування нових підходів дозволяє морським державам та аутсайдерам ФР вирішувати локальні задачі щодо підтримки стійкості операторської або інвестиційної діяльності. Це дозволяє максимізувати віддачу капітальних активів до моменту закриття проектів у формі поставки на ринки металургії специфічних сировинних ресурсів - морського скрепінга. З урахуванням особливостей функціонування ринку морських суден уточнено принципи ефективності операцій реалізації субстандартного тоннажу, що дозволяє оптимізувати грошові потоки. Вперше для умов України проведені дослідження конюнктури флоту, який надалі не може виконувати функціональне призначення та запропоновано механізм оптимізації потоку грошей на підставі проведення оцінки і вибору часу виходу на регіональний ринок субстандартних суден.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?