Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 201
Теоретико-методологічні і прикладні аспекти організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі Житомирської області. Дослідження можливості економічного зростання в аграрній сфері.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Така політика має враховувати особливості діяльності підприємств і базуватися на методах, найприйнятніших для тієї чи іншої сфери. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувались такі завдання: - розкрити соціально-економічну сутність, зміст і принципи функціонування організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств та особливості його реалізації в сучасних умовах; зясувати теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств та їх дії у сфері сільськогосподарського виробництва; виявити регіональні особливості динаміки ефективності організації фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та можливості їх врахування при фінансуванні таких субєктів; У процесі дисертаційного дослідження застосовувались: методи теоретичного узагальнення і порівняння для розкриття змісту і сутності основ понятійного апарату теорії організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств; статистистико-економічного аналізу - для вивчення, групування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження дії зазначеного механізму на діяльність підприємств та їх інституційного оточення в умовах трансформації економіки, аналізу джерел фінансових ресурсів в діяльності сільськогосподарських підприємств, виявлення факторів впливу на ефективність фінансування; системний підхід - для обгрунтування пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності підприємств; формалізації та економіко-математичного моделювання - для оптимізації джерел фінансового забезпечення, оцінки ефективності дії механізму, удосконалення системи залучення фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами.У першому розділі “Теоретико-методологічні засади організації фінансового забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств” викладено сутність організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення виробництва, досліджено і систематизовано макроекономічні чинники, економічні і організаційні важелі та ринкові інструменти, які впливають на його становлення та дію. Використання категорії “організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення діяльності підприємств" дає змогу комплексно поєднати необхідність організації фінансового забезпечення та управління економічними процесами, що відбуваються під впливом мікроекономічних та макроекономічних чинників. Зокрема, підтримка здійснюється за такими напрямками: оплата робіт по докорінному поліпшенню земель, державна підтримка племінної роботи у тваринництві, боротьба із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, відшкодування витрат на проведення протиепізоотичних заходів, фінансування державної цільової програми розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських культур, підтримка фермерських господарств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, погашення відсотків по кредитах сільськогосподарських підприємств, фінансування частини витрат, повязаних з вирощуванням сільськогосподарських культур (льон, хміль), фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом передачі їм податку на додану вартість від реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, інші напрямки фінансової підтримки на зворотній основі, в тому числі з резервного фонду Кабінету Міністрів України. У другому розділі “Стан організації фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств” аналізуються галузеві особливості сільськогосподарського виробництва, що впливають на фінансовий стан, основні принципи організації фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, дається наукова характеристика інституціональної системи їх фінансування. Так, у 2003 р. сільськогосподарські підприємства Житомирської області фактично отримали лише близько половини необхідного обсягу фінансових ресурсів для здійснення своєї діяльності, тобто відчували суттєву нестачу фінансового забезпечення, необхідного для розвитку і діяльності підприємств.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нові підходи до розвязання важливого науково-прикладного завдання щодо удосконалення організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення діяльності підприємств - це система елементів організації, пошуку, мобілізації фінансових ресурсів і відповідних їм економічних інструментів, використання яких дозволяє досягти єдиної мети - надходження необхідних фінансових ресурсів для здійснення розширеного відтворення виробництва. В основу побудови моделі раціонального організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств необхідно покласти принципи децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення проміжних ланок, діалектичної взаємодії саморегуляції з державним регулюван

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?