Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 189
Наукові основи організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в ринкових умовах. Тенденції розвитку, економічна ефективність та основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Садівництво є важливою галуззю сільського господарства, яка покликана задовольняти потреби населення у плодах і ягодах, а плодопереробну промисловість необхідною кількістю різноманітної плодової сировини. Однак скорочення обсягів виробництва плодоягідної продукції й низький рівень забезпечення населення плодами і ягодами вимагають вирішення питань щодо ефективного ведення садівництва на інноваційній основі та формування високоефективного організаційно-економічного механізму господарювання аграрних підприємств регіону в ринкових умовах. Під час проведення досліджень використано ряд методів, які залежали від поставлених завдань у дисертаційній роботі, зокрема: абстрактно-логічний (при узагальненні теоретичної сутності і складових організаційно-економічного механізму); монографічний (при оцінці економічної ефективності плодоягідного виробництва); статистичний (ряди динаміки, кореляційно-регресійний аналіз, групування, графічне зображення даних); факторний (методи різниць та ланцюгових підстановок); економіко математичний (при розробці економіко-математичної моделі розвитку агропромислового садівницького підприємства на перспективу); розрахунково-конструктивний (у процесі розробки бізнес-проекту зі створення інтенсивного яблуневого саду за інноваційною технологією у ЗАСТ «Зоря Інгулу» Баштанського району). Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад формування організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в умовах аграрних трансформацій, а саме: вперше: - запропоновано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва», який становить систему організаційних та економічних форм і методів ведення садівництва, що спонукає до ефективного управління та функціонування виробничо-економічної системи за умови задоволення попиту споживачів плодоягідною продукцією, забезпечення переробної промисловості високоякісною сировиною та одержання максимальних прибутків від виробничо-господарської діяльності для розширеного відтворення садів і ягідників з метою економічного зростання галузі; Дані досліджень щодо обґрунтування основних напрямів вдосконалення організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону використані Головним управлінням сільського господарства і продовольства Миколаївської обласної державної адміністрації при складанні відповідних програм (довідка 294/01-02/09-01-28/08 від 21 липня 2008 року); пропозиції щодо стабілізації виробничо-господарської діяльності садівницького підкомплексу на основі інноваційно-інвестиційного ведення галузі прийняті для впровадження у садівницьких підприємствах корпорації «Миколаївсадвинпром» (довідка №92 від 24 липня 2008 року); бізнес-проект на залучення довгострокового кредиту банку для створення інтенсивного яблуневого саду за інноваційною технологією і економіко-математична модель розвитку агропромислового садівницького підприємства прийняті до впровадження ЗАСТ «Зоря Інгулу» Баштанського району Миколаївської області (довідка №118/1-10 від 15 липня 2008 року); пропозиції щодо системного ведення садівництва, вдосконалення організаційно-господарської структури на основі створення садівницької агрофірми та економічної оцінки різних типів насаджень яблуні прийняті до впровадження у ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району Миколаївської області (довідка №461 від 11 липня 2008 року).У першому розділі «Наукові основи організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в ринкових умовах» розглянуто теоретичну сутність і складові організаційно-економічного механізму господарювання, розкрито особливості його формування у садівництві та обґрунтовано методичні підходи щодо дослідження ефективного ведення даної галузі аграрної економіки. Відповідно до викладеного вище у дисертаційній роботі запропоновано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва», який становить систему організаційних та економічних форм та методів ведення садівництва, що спонукає до ефективного управління та функціонування виробничо-економічної системи задля задоволення попиту споживачів плодоягідною продукцією, забезпечення переробної промисловості високоякісною сировиною та одержання максимальних прибутків від виробничо-господарської діяльності для розширеного відтворення садів і ягідників з метою економічного зростання галузі. У другому розділі «Тенденції розвитку та економічна ефективність ведення садівництва у Миколаївській області» проаналізовано організаційно-економічні зміни умов господарювання і тенденції розвитку плодоягідного виробництва в АПК регіону, визначено ефективність виробництва садівницької продукції та здійснено оцінку виробничо-господарської діяльності садівницьких підприємств Миколаївщини. За обставин, які склались нині в аграрному виробництві, тільки активна державна підтримка дасть змогу збільшити виробництво високоякісної плодоягідної продукції, знизити затрати п

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?