Організаційно-економічний механізм державного регулювання освіти (на прикладі післядипломної освіти) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 189
Освіта як сфера соціально-економічної діяльності. Методичні та практичні питання організації, державного управління і фінансування системи післядипломної освіти. Методика оцінки економічної та соціально-економічної ефективності діяльності закладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обєктом дослідження виступила освіта як сфера соціально-економічної діяльності та такий її сегмент як післядипломна освіта, а його предметом - теоретичні, методичні та практичні питання державного регулювання післядипломної освіти для забезпечення її ефективного функціонування. удосконалено: порядок фінансування післядипломної освіти та системи підготовки кадрів, який передбачає диверсифікацію джерел залучення коштів, а також визначення як гнучких підходів щодо їх використання, так і посилення відповідальності державних закладів післядипломної освіти за результати своєї діяльності; структуру організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти на основі розробки концептуальних положень, законодавчо-нормативного, економічного та організаційного забезпечення з метою її ефективного функціонування, що дозволяє досягти забезпечення відповідність системи післядипломної освіти вимогам ринку праці, впровадження елементів гнучкості, адаптивності в діяльність її закладів, а також їх самоокупність. дістало подальшого розвитку: визначення сутності та співвідношень понять: "професійна освіта", "підготовка кадрів", "післядипломна освіта". Положення дисертації доповідались і отримали схвалення на: науково-практичних конференціях "Проблеми та перспективи підготовки фахівців з економічних спеціальностей" (Київ, 2002р.), "Професійне навчання безробітних як засіб відтворення трудових ресурсів" (Київ, 2002р.), "Сучасні аспекти економіки освіти в Україні" (Переяслав-Хмельницький, 2003р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку підприємств перехідної економіки України" (Київ, 2002р.); IV міжнародній конференції "Освіта дорослих для безпеки життєдіяльності" (Київ, 2003р.); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції "Сучасні засади управління післядипломною освітою" (Переяслав-Хмельницький, 2004р.); Міжнародному економічному форумі "Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації" (Київ, 2004р.). Проблеми державного управління післядипломною освітою в Україні полягають у відсутності прогнозування потреби в кваліфікованих працівниках; недостатньої обгрунтованості структури підготовки та невідповідності фахової підготовки структурі зайнятості робочої сили; перевиробництві та появі надлишку працівників, які не знаходять застосування; недосконалості методики використання державних коштів на післядипломну освіту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?