Організаційно-економічний механізм активізації конкурентних переваг судна на локальному фрахтовому ринку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 198
Стан світового транспортного флоту. Тенденції розвитку судноплавних компаній. Методи оцінки конкурентоспроможності товарів на фрахтовому ринку. Оцінка конкурентних переваг й недоліків судноплавної компанії як основи росту ефективності її діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Важливою особливістю послуг з морського перевезення вантажів, що у значній мірі визначає можливість проведення обєктивного аналізу ступеня їх конкурентоспроможності, є те, що рівень пріоритетності у споживача може бути з достатньою точністю оцінений на основі зіставлень обраних користувачем критеріїв використання різних суден для доставки вантажу. У той же час проблемам експлуатації суден на локальному фрахтовому ринку та їх конкурентоспроможності присвячені роботи Бакаєва В.Г., Лапкіної І.А., Махуренка Г.С., Морозової І.В., Примачова М.Т., Раховецького А.М. та інших, але незважаючи на детальний розгляд перш за все комерційних аспектів конкурентоспроможності, її технічні аспекти не отримали достатнього відображення. Тематика досліджень тісно повязана з науково-дослідною роботою Одеського національного морського університету, а саме, з держбюджетними темами "Теоретичні основи концепції функціонування морського транспорту України в ринкових умовах" (номер держреєстрації 0193U009710), "Теорія й практика управління на морському транспорті" (номер держреєстрації 0106U001629), а також з темами інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень НАН України "Проект програми розвитку морського та річкового транспорту України до 2010 року." (номер держреєстрації 0104U008297) та "Проект програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України (розділ "Морський транспорт")" (номер держреєстрації 0105U001350), у яких використовувалися результати дисертаційного дослідження здобувача. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних і методичних положень і підходів до обєктивного визначення конкурентоспроможності й активізації конкурентних переваг судна, що функціонує на локальному фрахтовому ринку. розроблені основи формування організаційно-економічного механізму активізації конкурентних переваг суден: обґрунтовані основні критерії й показник оцінки рівня конкурентоспроможності; розроблені нові підходи до формування й використання конкурентних переваг судна, до вибору оптимальної швидкості ходу судна й зміцненню конкурентних позицій, що дозволяє врахувати сукупний вплив зміни технічних параметрів у процесі експлуатації, ремонту й модернізації, оптимізувати процеси управління роботою суден у трамповому судноплавстві і, таким чином, підвищити конкурентоспроможність судноплавних компаній і забезпечити стабільність їхнього функціонування на локальному фрахтовому ринку.У розділі 1 "Сучасні тенденції оцінки конкурентоспроможності продукції, послуг і розвитку світового судноплавства" проаналізовані сучасні трансформації оцінки конкурентоспроможності продукції (послуг), світові тенденції розвитку суднобудування, судноремонту, лінійного й трампового судноплавства, узагальнено досвід роботи вантажного транспортного флоту судноплавних компаній Укрморрічфлоту. Суднобудування і судноремонт завжди відігравали істотну роль у розвитку світового судноплавства, тому що тенденції й пропорції, які складаються в цій галузі, завжди мали й будуть мати якщо не визначальне, то дуже важливе значення для судноплавства в майбутньому, оскільки відображають як рівень НТП у судноплавстві, так і вартість однієї тонни дедвейту, яка безпосередньо впливає на рівень норми прибутку на вкладений капітал. У розділі 2 "Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності суден на фрахтовому ринку" виконані дослідження, що дають можливість запропонувати наступні визначення понять "конкурентоспроможність" і "рівень конкурентоспроможності" взагалі, незалежно від рівня прояву: конкурентоспроможність - це властивість соціально-економічної системи або її окремого елемента, що полягає в можливості задоволення ними певної потреби суспільства в цілому або якоїсь його частини і, таким чином, забезпечення стійкості цієї системи; Такий показник - індекс конкурентоспроможності - після відповідних перетворень буде мати вигляд: , (1) де ITP - індекс тривалості ремонту судна; YTP - питома вага ремонтного періоду в загальній тривалості календарного періоду для базисного судна; IRP - індекс витрат на ремонт; YRP - питома вага витрат на ремонт у загальній величині постійних витрат базисного судна; IRПРОЧ - індекс інших постійних витрат і прибутку; YRПРОЧ - питома вага інших постійних витрат і прибутку в загальній величині постійних витрат і прибутку базисного судна; ІКБАЛ - індекс коефіцієнта баластових пробігів; Кббал - коефіцієнт баластових пробігів базисного судна. Будемо визначати її з наступного виразу: , (2) де М - економічна привабливість локального фрахтового ринку; ТЧЕ - добова ставка оренди (тайм-чартерний еквівалент); L - довжина рейсу на локальному фрахтовому ринку; V - середньодобова швидкість ходу судна.Виконане в дисертації теоретичне узагальнення, на основі якого розроблене методологічне й методичне забезпечення організаційно-економічних засад активізації конкурентних переваг судна на локальному фрахтовому ринку, дозволяє зробити наступні основні висновки. Трансф

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?