Організаційно-економічний механізм активізації конкурентних переваг судна - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та основні тенденцій суднобудування в економіці України. Аналіз поведінки судноплавних компаній на локальному фрахтовому ринку. Вплив технічних параметрів суден і їх модернізації на рівень конкурентних переваг.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Однак ці дії, багато в чому змінивши організацію діяльності, по суті не створили нового економічного укладу, який, використовуючи ринкові механізми управління, забезпечив би стійке економічне становище субєктів господарювання, що, в остаточному підсумку, призвело не до розвитку й удосконалювання національного судноплавства, а до втрати навіть тих позицій, які воно займало раніше. Важливою особливістю послуг з морського перевезення вантажів, що у значній мірі визначає можливість проведення обєктивного аналізу ступеня їх конкурентоспроможності, є те, що рівень пріоритетності у споживача може бути з достатньою точністю оцінений на основі зіставлень обраних користувачем критеріїв використання різних суден для доставки вантажу. Одночасно, проведений аналіз відомих методів визначення конкурентоспроможності продукції й послуг транспорту показав, що вони носять значною мірою однобічний характер, мають ряд недоліків, які знижують вірогідність одержуваних на їхній основі оцінок рівня конкурентоспроможності, не дозволяють відбити багато істотних її особливостей і не сприяють активізації конкурентних переваг. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних і методичних положень і підходів до обєктивного визначення конкурентоспроможності й активізації конкурентних переваг судна, що функціонує на локальному фрахтовому ринку. розробити методи кількісної оцінки впливу технічних параметрів суден і їхньої модернізації на рівень конкурентоспроможності судна на локальному фрахтовому ринку;У розділі 1 “Сучасні тенденції оцінки конкурентоспроможності продукції, послуг і розвитку світового судноплавства” проаналізовані сучасні трансформації оцінки конкурентоспроможності продукції (послуг), світові тенденції розвитку суднобудування, судноремонту, лінійного й трампового судноплавства, узагальнено досвід роботи вантажного транспортного флоту судноплавних компаній Укрморрічфлоту. Суднобудування і судноремонт завжди відігравали істотну роль у розвитку світового судноплавства, тому що тенденції й пропорції, які складаються в цій галузі, завжди мали й будуть мати якщо не визначальне, то дуже важливе значення для судноплавства в майбутньому, оскільки відображають як рівень НТП у судноплавстві, так і вартість однієї тонни дедвейту, яка безпосередньо впливає на рівень норми прибутку на вкладений капітал. У розділі 2 “Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності суден на фрахтовому ринку” виконані дослідження, що дають можливість запропонувати наступні визначення понять "конкурентоспроможність" і "рівень конкурентоспроможності" взагалі, незалежно від рівня прояву: - конкурентоспроможність - це властивість соціально-економічної системи або її окремого елемента, що полягає в можливості задоволення ними певної потреби суспільства в цілому або якоїсь його частини і, таким чином, забезпечення стійкості цієї системи; Такий показник - індекс конкурентоспроможності - після відповідних перетворень буде мати вигляд: , (1) де ITP - індекс тривалості ремонту судна; YTP - питома вага ремонтного періоду в загальній тривалості календарного періоду для базисного судна; IRP - індекс витрат на ремонт; YRP - питома вага витрат на ремонт у загальній величині постійних витрат базисного судна; IRПРОЧ - індекс інших постійних витрат і прибутку; YRПРОЧ - питома вага інших постійних витрат і прибутку в загальній величині постійних витрат і прибутку базисного судна; ІКБАЛ - індекс коефіцієнта баластових пробігів; Кббал - коефіцієнт баластових пробігів базисного судна. Будемо визначати її з наступного виразу: , (2) де М - економічна привабливість локального фрахтового ринку; ТЧЕ - добова ставка оренди (тайм-чартерний еквівалент); L - довжина рейсу на локальному фрахтовому ринку; V - середньодобова швидкість ходу судна.Виконане в дисертації теоретичне узагальнення, на основі якого розроблене методологічне й методичне забезпечення організаційно-економічних засад активізації конкурентних переваг судна на локальному фрахтовому ринку, дозволяє зробити наступні основні висновки. Трансформація в Україні старої системи господарювання в економіку ринкового типу зруйнувала старі (державне замовлення на перевезення, бункерні бази обмінного фонду та інші) і не створила нових конкурентних переваг функціонування національного трампового судноплавства, де ринкові процеси й конкуренція проявляються особливо сильно. Суднобудування й судноремонт, які відіграють істотну роль у розвитку світового судноплавства, в Україні, внаслідок застосування неадекватного економічного механізму, не сприяли відповідним чином розвитку торговельного мореплавання, а негативні тенденції, що склалися в цій сфері, протягом найближчих 3-5 років призведуть до повної втрати тоннажу під національним прапором і, відповідно, втрати фрахтової незалежності країни. При дослідженні закономірностей операційної діяльності судноплавної компанії встановлено, що в сучасних умовах різкого подорожчання суднового бункера визначальне значення для конкурентоспроможності судна здобуває оптимізація

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?