Організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій на авіаційному транспорті - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Взаємодія економічних, правових і фінансових аспектів лізингу повітряних суден. Механізм отримання або надання майна у користування. Розгляд функцій оренди, комерційного кредитування та інвестування. Норми нарахування амортизації повітряних суден.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
В умовах, що склалися в Україні найбільш реальним вирішенням проблеми оновлення парку ПС вітчизняних авіакомпаній є використання лізингу. Але в Україні тільки авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (“МАУ”) і “Аеросвіт”, які по формі власності є спільними підприємствами, експлуатують ПС іноземного виробництва на умовах міжнародного лізингу. Деякими дослідниками також проводилися дослідження в області управління лізингом з точки зору організації, що здійснює фінансування, а також оцінки ефективності лізингу, зокрема, лізингу ПС. У відповідності з планом науково-дослідних робіт Державного департаменту авіаційного транспорту України здобувачем сумісно з відділом проблем розвитку й розміщення транспорту і звязку Ради по вивченню продуктивних сил НАН України була виконана робота з теми №370 від 25.07.01 р.: “Провести дослідження використання лізингових схем на підприємствах транспорту та розробити методичні рекомендації по використанню лізингових схем залучення недержавних інвестицій в авіаційний транспорт України”, одним з відповідальних виконавців якої був здобувач. провести аналіз існуючих методик визначення розміру лізингового платежу та розробити методики розрахунку платежів з фінансового лізингу в умовах чинного законодавства України та з урахуванням змін у системі амортизації ОФ;Виконаний аналіз сукупності господарчих відносин і операцій, що виникають при лізингу показав, що лізинг слід розглядати як механізм отримання (надання) у користування майна, який може включати окремі елементи або комплекс відносин купівлі-продажу, оренди, комерційного кредитування та інвестування. Визначено, що всі функції, що виконуються лізингом в економіці, можна диференціювати за аспектами їх впливу на внутрішні і зовнішні. В другому розділі - “Організаційно-економічні основи лізингу повітряних суден” - проведено аналіз форм організації та видів лізингу, розроблена класифікація видів лізингу, визначено особливості регулювання міжнародного лізингу ПС, досліджено особливості формування елементів лізингового платежу та методичні підходи до розрахунку його розміру. Згідно цілей учасників лізингу ПС в Україні може бути задіяний фінансовий або оперативний вид лізингу. В ринкових умовах основним фактором реалізації лізингу є лізинговий платіж, який являє собою форму економічних відносин лізингодавця та лізингоотримувача по розподілу доходу від використання обєкта лізингу, та формує доходи і витрати кожної сторони.Проведений аналіз основних аспектів лізингу дозволив визначити, що лізинг являє собою механізм отримання (надання) у користування майна, який може включати окремі елементи або комплекс відносин купівлі-продажу, оренди, комерційного кредитування та інвестування. Дослідження дозволило визначити, що всі функції, які притаманні лізингу, можна диференціювати за аспектами їх впливу на внутрішні і зовнішні. Особлива роль належить відтворювальній функції лізингу, яка сприяє прискоренню технічного та технологічного переозброєння в галузях економіки, створенню робочих місць, розвитку та диверсифікації засобів виробництва, а також збільшенню податкових надходжень в державний бюджет країни за рахунок активізації виробництва та підприємництва при залученні до лізингу більш широкого кола учасників; В ринкових умовах основним фактором реалізації лізингу є лізинговий платіж, який являє собою форму економічних відносин лізингодавця та лізингоотримувача по розподілу доходу від використання обєкта лізингу, та формує доходи і витрати сторін; Зясовано, що чинна в Україні система амортизації основних фондів не враховує особливостей формування лізингових платежів, не дозволяє використовувати прийнятні способи розрахунку їх розміру в залежності від основних положень лізингової угоди - обєкту, терміну лізинга та умов сплати.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?