Організаційно-економічне управління розвитком території - Автореферат

бесплатно 0
4.5 106
Аналіз сучасного стану господарських відносин держави та регіонів. Основні тенденції їх розвитку. Особливості структури та організації управління промисловим районом індустріального міста. Сутність і зміст регіональних програм економічного розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При цьому потрібно чітко делегувати певні повноваження щодо розвитку взаємовигідних відносин з регіонами та забезпечити вдосконалення організаційно-економічного механізму управління безпосередньо розвитком території. Результати аналізу сучасного стану взаємовідносин державних та регіональних органів свідчать про те, що за рахунок ефективного залучення у виробничий процес місцевих сировинних і трудових ресурсів, удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком території створюються передумови забезпечення стабільності економіки кожного регіону та України в цілому. Виявлено тенденції у взаємовідносинах держави і регіонів стосовно управління господарюючими субєктами, визначено особливості структури й організації управління промисловим районом індустріального міста, а також проблеми управління розвитком території в умовах ринкової трансформації. Нинішній рівень взаємодії держави і регіонів ще не створює таких умов, які б сприяли розвитку господарської діяльності підприємств і організацій району міста, удосконаленню їх управління, використанню місцевих природних, сировинних і трудових ресурсів, виробничих і комерційних резервів. Економічний і соціальний розвиток території обумовлюється вдосконаленням організаційно-економічного механізму управління за допомогою обґрунтування, розробки та реалізації соціально-економічних програм, які є комплексними ланками механізму управління.У дисертації здійснено теоретичне та методичне обґрунтування вирішення науково-прикладної задачі щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком району індустріального міста на основі розробки нових підходів до використання місцевих сировинних, трудових ресурсів і виробничих резервів. Результати аналізу ситуації, яка склалася в управлінні промисловими територіями великих індустріальних міст в умовах трансформаційного періоду, визначають можливості використання позитивних тенденцій розвитку державного та регіонального управління, застосування державного непрямого та гнучкого ринкового впливу на економіку регіонів і зниження дії негативних тенденцій з боку держави щодо жорсткої централізації при ігноруванні інтересів регіонів, зниженні рівня їх господарської самостійності. Виявлено особливості структури та організації управління промисловим районом великого індустріального міста, до яких, зокрема, відносяться: високий рівень технічного потенціалу; праця населення не тільки в межах адміністративного району; забезпечення капіталомістких обєктів виробничої та соціальної сфери здійснюється містом; слабка галузева спеціалізація території. Розроблено методичний підхід до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком території, який включає не тільки результати підвищення якості управління на двох рівнях (ради, виконкому та управління безпосередньо підприємствами і організаціями промислового району), а і наслідки взаємодії держави, регіональних органів управління та можливості розширення міжтериторіального розподілу праці.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?