Організаційно-економічні засади формування та ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в регіоні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 239
Дослідження сучасного стану розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів регіону. Аналіз ефективності й механізму їх функціонування. Розробка оптимізаційної моделі ресурсного потенціалу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому цей процес вимагає наукового обґрунтування організаційно-економічних засад формування і ефективного функціонування системи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. сільськогосподарський обслуговуючий кооператив потенціал Все це зумовлює необхідність більш детального аналізу процесів розвитку обслуговуючої кооперації, дослідження і формування заходів щодо оптимізації регіональної системи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, виявлення більш підготовлених і перспективних учасників цього процесу, які забезпечать подальший розвиток регіонального сільськогосподарського виробництва. Особистий внесок автора дисертаційного дослідження полягає в розробленій методиці формування раціональної системи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в регіоні, що направлена на оптимізацію взаємодії обслуговуючих кооперативів, переробних підприємств і сільськогосподарських товаровиробників. Наукова новизна одержаних результатів. вперше: - обґрунтовано доцільність взаємодії різних видів діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та створення їх регіональної системи, що дозволить посилити співпрацю та підвищити ефективність впливу їх діяльності на реалізацію конкурентних переваг членів кооперації на аграрному і продовольчому ринках; У першому розділі «Теоретичні основи формування та ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» розглянуто механізм управління формуванням та розвитком сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; досліджено організаційно-економічні основи кооперування в сфері обслуговування товаровиробників, особливості та роль обслуговуючих кооперативів, перспективи розвитку інтеграційних процесів; узагальнено методичні підходи до оцінки формування та ефективного функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.На нашу думку, з метою відродження та розвитку агропромислового комплексу України, наряду з виробничими кооперативами належне місце повинні зайняти сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які створюються сільськими товаровиробниками для спільного обслуговування потреб своїх господарств на всіх етапах виробничого циклу з метою підвищення рівня їх доходів. Визначено, що розмір економічного результату діяльності обслуговуючого кооперативу слід аналізувати безпосередньо за допомогою системи показників, які відображають ефективність використання виробничо-ресурсного потенціалу і зумовлюють рівень собівартості одиниці наданих послуг, і опосередковано - можна визначити поліпшення ефективності діяльності членів через вплив результатів функціонування кооперативу. Взаємодію, кількісну міру впливу цих факторів та умови функціонування виробничо-ресурсного потенціалу обслуговуючих кооперативів можна визначити за допомогою економіко-статистичного моделювання. Групування 76 сільськогосподарських підприємств і кооперативів, що надають технологічні послуги, показало суттєву різницю в річному виробітку на 1 умовно-еталонний трактор (50%) в господарствах з площею сільгоспугідь до 500 га і вартістю засобів виробництва на 100 га до 70 тис. грн в порівнянні з господарствами де масштаб виробництва в рази вищий. Обєктивна необхідність формування раціональної системи обслуговуючих кооперативів потребує дотримання основних принципів: відповідність системи зональним та економічним умовам; удосконалення спеціалізації, подальший розвиток кооперації та інтеграції аграрних підприємств; найбільш ефективне використання земельних, матеріально-технічних та трудових ресурсів підприємств виробничої інфраструктури регіону; забезпечення раціонального складу та співвідношення галузей; отримання економічного ефекту, достатнього для розширення діяльності та розвитку соціальної сфери сільських територій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?