Організаційно-економічні засади формування стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 240
Дослідження головних ознак екологічної стратегії транспортно-технологічної системи. Організаційно-економічні засади системного, взаємопов’язаного використання методів функціонально-вартісного аналізу, оцінки життєвого циклу транспортування продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для досягнення цієї мети в дисертації сформульовано такі завдання: - обґрунтувати системне бачення, сутність та удосконалити систему принципів формування стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами на прикладі трубопровідного магістрального транспорту; розробити організаційно-економічні засади системного і взаємоповязаного використання методів функціонально-вартісного аналізу та оцінки життєвого циклу транспортування продукції на підґрунті використання поетапно-структурованого підходу щодо сумісного їх використання стосовно стратегічного екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами; визначити практичну сутність системного використання методів маркетингового аналізу та сформувати організаційно-економічну схему (процедуру) комплексної оцінки внутрішніх та зовнішніх факторів з метою подальшої розробки стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами на корпоративному та операційному рівнях управління; Проаналізовано підходи до формування концепції сталого розвитку в Україні, розглянуто існуючі теоретичні засади стратегічного екологічно орієнтованого управління сучасними підприємствами, сформовано теоретичний базис формування стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічною системою (на прикладі трубопровідного магістрального транспорту). Під стратегією екологічно орієнтованого управління підприємством у дослідженні розуміється встановлення довгострокових екологічних та економічних цілей і напрямів діяльності підприємства, вибір оптимальних методів і засобів їх досягнення для підвищення конкурентоспроможності підприємства і досягнення позитивних екологічних результатів його діяльності в умовах ринку та забезпечення ресурсно-екологічної безпеки.Дослідження сутності й організаційно-економічного змісту, сучасного стану впровадження механізму стратегічного екологічно орієнтованого управління в інтересах сталого розвитку країни, розробка й обґрунтування перспективних рішень в сфері формування і використання стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами визначили мету, задачі та зміст даної дисертаційної роботи. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та нове вирішення науково-практичного завдання щодо розробки теоретико-прикладних засад формування стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічною системою.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?