Організаційно-економічні умови залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони - Автореферат

бесплатно 0
4.5 163
Ознайомлення з методами дослідження особливостей формування економічних відносин у сфері організації підприємництва у вільних економічних зонах за допомогою залучення іноземних інвестицій в економіку України в період переходу до ринкових відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проблема формування ринкової економіки і розвитку зовнішньоекономічної діяльності, залучення іноземних інвестицій в економіку в колишній соціалістичній країні - Україні і соціалістичній країні - Китаї вимагає свого негайного розвязання. Останнім часом підвищився інтерес до економічних реформ в Україні, а також до розвитку зовнішніх економічних звязків, зокрема, між Україною і КНР. Керуючись тим положенням, що створення вільних економічних зон (ВЕЗ), залучення іноземних інвестицій є одним з основних способів прискорення економічного розвитку країни, необхідно виявити основні принципи і закономірності інвестиційної діяльності у ВЕЗ. Важливість і необхідність вирішення завдань щодо створення ВЕЗ, залучення іноземних інвестицій має величезне значення для національної економіки України, забезпечує більш швидке її входження до світової господарської системи. Відповідно до мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі: досліджено особливості формування економічних відносин у сфері організації підприємництва у вільних економічних зонах за допомогою залучення іноземних інвестицій в економіку України в період переходу до ринкових відносин;У розділі 1 “Вільні економічні зони як елемент концепції ринкових перетворень в Україні” сформульовано передумови створення ВЕЗ, показано їх місце у соціально-економічному та науково-технічному розвитку країни під час ринкових перетворень, виявлено проблеми вибору шляхів, методів, механізмів організації господарської діяльності, адекватної ринковим відносинам, що виникають в умовах трансформації постсоціалістичної економіки в соціально-ринкову. У роботі виділено два концептуальних підходи до проблеми створення вільних економічних зон: ВЕЗ як конкретно позначені території, на які поширюється визначений режим (“територіальний підхід”); Значний потенціал і потреби економіки цих країн вказують на необхідність створення вільних економічних зон. залученню іноземних інвестицій сприяють не спеціальні (вільні) економічні зони як такі (думка багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів), а особистий режим захисту інвестицій та надання пільг інвесторам; Порівняльний аналіз ВЕЗ у різних країнах дозволив узагальнити позитивний та негативний досвід, відібрати найбільш раціональні для України моделі, врахувати недоліки законодавчої і нормативної бази та розробити заходи щодо формування ефективної державної політики у цьому питанні. економічний іноземний інвестиція ринковийВ цих умовах створення спеціальних економічних зон забезпечує активізацію інвестиційних процесів, підвищення технічного рівня виробництва, зростання експорту товарів та послуг, розвиток ринкових методів господарювання та інфраструктури ринку, вихід національних компаній на зовнішні ринки, вирішення соціальних проблем тощо. Запропонована у роботі концепція створення ВЕЗ в Україні базується на ринкових перетвореннях всієї економічної системи країни (диференційна система стимулів, врахування регіональних особливостей, порядок формування джерел фінансування, режим захисту інвестицій та інвесторів, нові взаємовідносини між державою та субєктами господарювання, які регламентовано відповідними законами). 2.Проблеми створення спеціальних економічних зон, формування їх інвестиційної привабливості треба розглядати як підсистему єдиного процесу реформування зовнішньоекономічної діяльності на державному та регіональному рівнях. 3.Дослідження трансформаційних процесів у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, узагальнення позитивного досвіду Китаю та інших країн дозволили виявити недоліки існуючого організаційно-економічного механізму функціонування ВЕЗ в Україні, сформулювати проблеми, що потребують негайного вирішення. 4.Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України та провідного її регіону - Донецької області - дозволив визначити коло питань, вирішення яких дозволить активізувати цей процес.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?