Організаційно-економічні умови підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 220
Теоретичні аспекти економічної ефективності виробництва, формування ринку молока і молочних продуктів та методологія визначення економічної ефективності галузі молочного скотарства. Особливості застосування принципу біполяризації розвитку ринку молока.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Переміщення значної частини виробництва молока із сільськогосподарських підприємств у дрібні господарства знизило якість молока та продуктів його переробки, виникли проблеми із сировинними зонами його постачання на молокопереробні заводи, збільшило витрати на транспортування, знизило конкурентоспроможність молочної продукції. Формування умов ефективного виробництва молока в Київській області з метою забезпечення переробних підприємств якісною молочною сировиною, адаптації до ринкового середовища товаровиробників і переробних підприємств, досягнення конкурентоспроможного рівня гарантуватиме ефективну діяльність молокопродуктового підкомплексу, що нині є актуальним і потребує науково-практичного розвязання. Питання ефективного виробництва молока в підприємствах різних форм власності та господарювання, диспаритету цін на продукцію сільського господарства і промисловості, економічних відносин між виробниками молока та переробними підприємствами, ефективності виробництва молочних продуктів досліджувались у наукових працях українських учених: В.Г. проаналізувати ринок молока і продуктів його переробки, оцінити еластичність споживання молока і молокопродуктів та особливості дії економічних чинників на рівень виробництва молока; При опрацюванні завдань, поставлених у дисертаційній роботі, застосовувались такі методи: статистичних групувань - при оцінці ефективності діяльності підприємств різних організаційно-правових форм господарювання; кореляційно-регресійний - при визначенні рівнів доходів і споживання населенням молочних продуктів та коефіцієнтів еластичності попиту; монографічний - при аналізі функціонування підприємницьких структур молокопродуктового підкомплексу; розрахунково-конструктивний - при визначенні ефективності виробництва молока і молокопродуктів; балансовий - при формуванні відносин між учасниками інтегрованої системи; економіко-математичний - при оцінці ринкової ситуації та визначенні прогнозних показників розвитку молокопродуктового підкомплексу; нормативний - при розрахунку собівартості 1 т молока та рівня мінімальної ціни; економіко-математичного моделювання - при складанні прогнозу виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах та оптимізації використання кормів.У першому розділі “Наукові основи економічної ефективності виробництва” розглянуто теоретичні аспекти економічної ефективності виробництва, формування ринку молока і молочних продуктів та методологію визначення економічної ефективності галузі молочного скотарства. Формування ринку молока і молокопродуктів розглядалося з точки зору його впливу на підвищення ефективності виробництва молока. У другому розділі “Оцінка стану виробництва молока та його економічна ефективність” здійснено оцінку розвитку галузі молочного скотарства, досліджено економічну ефективність виробництва молока в різних аграрних формуваннях. 1 свідчать, що зменшення валового виробництва молока в Україні відбулося за рахунок сільськогосподарських підприємств, які скоротили його виробництво більш як у 7 разів. У 2004 р. тільки 18 % сільськогосподарських підприємств надоїли від корови в рік понад 3000 кг молока собівартістю 67,3 грн/ц (близько 41 % у загальному обсязі виробництва молока), інші - до 3000 кг молока собівартістю 76,6-99,9 грн/ц.Виробництво молока має тенденцію до переміщення в господарства населення, хоча вони не в змозі забезпечувати високу якість молока для виробництва конкурентоспроможної молочної продукції, на відміну від великих господарств. Зокрема, з 1991 по 1999 р. спостерігався процес зниження економічної ефективності та протягом 2000-2004 рр. - нарощування продуктивності та зниження збитковості виробництва. Встановлено, що за досліджуваний період ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах зростала: - з підвищенням продуктивності корів від 2228 кг у 1999 р. до 3269 кг у 2004 р. зменшилися затрати кормів на 1 ц від 1,7 ц до 1,2 ц, затрати праці - від 11,0 до 7,2 люд.-год., підвищилась реалізаційна ціна від 37,9 до 92,0 грн/ц, собівартість - від 54,9 до 80,1 грн/ц, при цьому рівень рентабельності зріс від-27,1 до 17,0 відсотків; із зростанням концентрації виробництва молока на 1 господарство від 1000 до 7500 ц обсяг його збільшується в середньому в 11,2 раза, затрати праці зменшуються в 3,3 раза, рівень рентабельності збільшується (від-35,1 до 15,3 %). Виробник віддає перевагу тим каналам продажу продукції, які забезпечують найвищий рівень цін і проведення своєчасних розрахунків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?