Організаційно-економічні принципи розвитку мережних структур постачальників послуг - Автореферат

бесплатно 0
4.5 157
Основна характеристика методологічних та теоретичних підходів до формування і розвитку мережних структур постачальників послуг. Аналіз використання індивідуального підходу до розробки заходів раціонального розвитку мережі роздрібної торгівлі міста.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нові організаційні форми, які виникали у відповідь на необхідність подолання недоліків традиційних методів управління, посилення конкуренції в глобальному масштабі, які вже не відповідали сучасним вимогам обумовили формування ринкових організацій мережних структур, що відобразилися на сьогоденні України - в області розподільчих послуг, як найбільш мобільних економічних утвореннях. Неоднозначність сприйняття підприємствами суті та змісту мережних взаємодій на ринку гострої конкуренції надання послуг, відсутність чіткої їх класифікації та особливостей сучасних умов, невизначеність загального економічного механізму відносин в мережі викликали необхідність формування діяльності таких структур, виявлення принципів та ефективних методів їх функціонування, а також організаційно-економічної оцінки факторів розвитку, які сприяють підвищенню ефективності протистояння в конкурентному середовищі. Теоретичні і практичні аспекти організації та управління мережними структурами найшли відображення в наукових роботах вітчизняних і зарубіжних економістів. Серед дослідників, що внесли значний вклад в розробку цієї проблеми чи окремих її аспектів, слід відмітити Ансоффа І., Вебера М., Белла Д., Бланка І., Броделя Ф., Гелбрейта Дж., Геєця В., Голікова В., Єрмоленка М., Ентова Р., Колас Б., Котлер Ф., Дорофієнка В., Лєві М., Львова Д., Мазаракі А., Мільнера Б., Маршала А., Мітрофонова Г., Мову В., Норта Д., Новикова Д., Одинцова Л., Омелянович Г., Певзнера Я., Перерви П., Пономаренко В., Політаєва А., Ростоу У., Саймона Г., Страковича А., Тоффлера Э., Тейлора Ф., Ушакової Н., Хелферта Е., Щелкунова В., Файоля Г., Фішера С., Фрідмана А., Чумаченка М., Яковлєва А., та інших. Інформаційною базою роботи явилися матеріали Держкомстату України, науково-дослідних установ, офіційні сайти розподільчих постачальників послуг мережних структур, експертні оцінки та первинні данні перспективних елементів мережних структур.Розділ 1 - “Теоретичні основи та механізм розвитку мережних структур постачальників послуг” описує мережну структура як обєкт мережної взаємодії, досліджено понятійний апарат мережного управління. В роботі показано значення мережної структури в системі економічних відносин; визначені переваги над іншими організаційними структурами, розкриті системні та специфічні особливості, параметри організацій мережних структур та правила взаємодії в них; розглянуто загальний процес формування і розвитку даних складних систем; простежено розвиток наукової думки стосовно самого розуміння мережі та механізму формування мережної взаємодії. З метою зясування основних теоретичних засад стосовно проблеми дослідження, автором дано робоче визначення: мережна організація - це автономне і цілісне організаційне утворення, ядром якого є координаційний центр, що обєднує кругом себе дочірні та залежні підприємства одного спрямування, як правило, з ексклюзивним потенціалом, що визначаються задачами всієї системи, функціонують на умовах тісної взаємодії за допомогою інформаційних та фінансових потоків тривалий час з метою досягнення синергетичного ефекту і збільшення ринкової вартості. Використовуючи мережну взаємодію як нерівномірно розподілений соціальний капітал, мережа може виступати як умовний барєр, котрий потрібно подолати для успішного входження в структуру шляхом інтеріоризації відповідних правил її функціонування. Тенденціями подальшого розвитку мережних структур в провідних країнах світу є: зміни в поведінці покупців, що ведуть до перерозподілу пріоритетів всередині мереж; формування цінностей мережі визначається портфелем реалізуючих послуг; реалізація послуг в магазинах виступає як цінність; розважальні послуги мають тенденцію бути обєднаними в роздрібному середовищі як дискретні юридичні особи, що розширить функцію роздрібної торгівлі і викличе нову хвилю основних (якірних) орендарів; глобалізація роздрібної торгівлі; злиття і реструктуризація торговельних роздрібних мереж; зростає використання можливостей електронної комерції роздрібними мережами: розвиток M-Commerce чи здійснення продаж за допомогою мобільних телефонів.На основі розроблених підходів до управляння розвитком мережних структур були виявлені та обґрунтовані організаційно-економічні принципи, що мають істотне значення для подальшого формування національних постачальників послуг. Мережна структура розглядається як автономне і цілісне організаційне утворення, ядром якого є координаційний центр, де формуються на умовах тісної взаємодії незалежні підприємства одного спрямування, як правило, з ексклюзивним потенціалом з метою досягнення синергетичного ефекту. Обєднання організацій можна вважати, умовно, мережею, тобто одним цілим, якщо дана структура, по-перше, володіє загальними, родовими ознаками; по-друге, володіє рядом системних, специфічних особливостей, параметрів та правил взаємодії; визначено позитивні та негативні сторони формування таких організацій. За допомогою теорії активних систем і формальних моделей пропонується визначення організації мережної структури, як єдиног

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?