Організаційно-економічні особливості сфери послуг в південному регіоні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 133
Феномен сфери послуг, її характеристика та класифікація. Особливості та структура ринку послуг в Україні. Організаційно-економічні аспекти діяльності підприємств, що належать до сфери послуг, в південному регіоні. Сучасний стан розвитку сфери послуг.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У міру еволюції людства, науково-технічного прогресу, механізації і автоматизації фізичної праці, сфера послуг набирає темпів свого розвитку і стає ключовим сектором економіки. Такі тенденції напряму відносяться до сфери послуг і управління, що обумовлює її прискорене зростання у порівнянні із старішими сферами діяльності людини. У ведучих європейських країнах, а також у Сполучених Штатах Америки і Японії, кількість співробітників, що працюють у сфері послуг, перевищило число зайнятих у всіх інших галузях разом узятих. Що стосується ділових послуг, удосконалювання ринків і технологій підсилює потребу компаній у підприємствах сфери послуг, що займаються дослідженнями ринку, маркетинговими розробками і технічними консультаціями. Враховуючи важливість сфери послуг та її вплив на сучасне суспільство, період з 1990 по 2000 рр. ООН назвала десятиліттям розвитку сфери послуг.У контексті зростання частки послуг у загальному обсязі виробництва і зайнятості в світовому господарстві, в статті поданий вибірковий огляд досліджень щодо деяких концептуальних питань, що стосуються ролі послуг у процесі зростання країн та основних факторів, які призводять до більш високого рівня використання послуг в процесі зростання країн, а саме вища еластичність попиту на послуги, структурні зміни, лібералізації торгівлі поряд з іншими реформами і, звичайно, інформаційно-комунікаційними технологіями. Послуга - це результат корисної діяльності, що змінює стан особи або товару, то в умовах ринкової економіки цей результат, безумовно, є товаром, він має і цінову вартість, і корисність. За специфікою змісту: - створюють нові споживчі вартості (нові вироби) - пошиття одягу, взуття, вязка трикотажних виробів, виготовлення меблів та ін.; - відновлюють споживчі властивості товарів (ремонтні роботи) - ремонт радіо-і телевізійної апаратури, автотранспортних засобів, квартир, побутової техніки, одягу, взуття, хімічна чистка виробів, їх фарбування та ін; - послуги перукарів, косметологів, працівників оздоровчих комплексів та ін У цю групу можна віднести також послуги по створенню зручностей в побуті, по задоволенню потреб людини як фізичної особи (медичні, санітарно-гігієнічні); - послуги по задоволенню особистісних потреб людини (освітні, культурні, інформаційні, туристичні). За формами надання послуг (тобто способам доведення їх до споживача) розрізняють: - стаціонарні (обслуговування в умовах стаціонарних підприємств); - виїзні (обслуговування допомогою пересувних салонів, приймальних пунктів, медичних кабінетів діагностичного або лікувального напрямків; на дому, за місцем роботи або наближені до місця проживання); - зі створенням особливих умов (абонементне обслуговування, виконання замовлень із заздалегідь виготовлених напівфабрикатів і т.д.). 2) створення реальних можливостей кожному підприємству для початку самостійної підприємницької діяльності у сфері послуг, доступу до виробничих, матеріально-технічних та фінансових ресурсів (спрощення порядку реєстрації підприємств сфери послуг; подальший розвиток комерційної системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності).3) кадрового забезпечення розвитку підприємницької діяльності у сфері послуг (формування мережі бізнес-шкіл, учбово-ділових центрів на їх базі; створення та організація діяльності Ради по соціальній адаптації та підготовці кадрів для сфери послуг; організація вивчення та використання досвіду діяльності існуючих структур підтримки підприємництва у інших регіонах; розробка плану заходів по наданню державної підтримки молодіжного підприємництва у сфері послуг).4) здійснення заходів в галузі інвестиційної політики, направлених на підтримку підприємництва у сфері послуг регіону (раціональний перерозподіл інвестиційних ресурсів регіону, враховуючи пріоритетність розвитку сектора послуг; відтворення та розвиток сфери колективного підприємництва та взаємодопомоги: виробничих, позичково-ощадних, ощадно-збутових та ін. товариств).До головних відмінностей ринку послуг належать: 1) висока динаміка ринкових процесів, повязана з динамікою попиту та пропозиції на послуги; 7) високий рівень диференціації послуг, який виходить з персоніфікації та індивідуалізації попиту. Виходячи з цього, виокремлюють два типи ринку послуг компактний та дисперсний. В основі розробки товарної політики знаходиться вивчення попиту на послуги, характерні для цієї території. На дисперсному ринку процес задоволення попиту на послуги значно ускладнюється.2 Враховано кількість тимчасових працівників, які були залучені до підготовки та проведення виборів: у 2012 році - до Верховної Ради України; у 2014 році - Президента України та до Верховної Ради України. На даний момент найгірше становище в Україні має ринок послуг пралень та хімчисток. Фінансова криза, що розпочалася у 2008 р. зменшила обєми робіт на 25-30 %, а деякі замовники відмовилися витрачати на чистоту наполовину. Негативний вплив на бізнес цих підприємств спричинила часткова відмова від їхніх послуг салонів краси і ресторанних мереж, які пояснюють св

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Феномен сфери послуг

1.1 Поняття, характеристика та класифікація сфери послуг

1.2 Особливості та структура ринку послуг в Україні

Розділ 2. Організаційно-економічні особливості підприємств сфери послуг в південному регіоні

2.1 Сучасний стан розвитку сфери послуг

2.2 Організаційно-економічні особливості побутового підприємства на Півдні України

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?