Організаційно-економічні основи створення кластерної форми діяльності оператора поштового зв’язку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Функціонування інтегрованих корпоративних структур, напрями формування та розвитку кластерів у галузях економіки. Науково-методичний підхід щодо впровадження кластерної форми діяльності оператора поштового зв’язку з урахуванням регіональних особливостей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основна мета використання кластерної форми діяльності - підвищити конкурентоспроможність його членів за рахунок співробітництва у кластері, наукових досліджень, інновацій, освіти та політики підтримки державою. О.С.Попова за темами: «Оптимізація бізнес-процесів Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (№ ДР 0110U004191), в межах якої автором обґрунтовано і запропоновано оптимізацію управління оборотними засобами підприємства поштового звязку; «Теоретичні та прикладні аспекти формування і розвитку поштового кластера на території Південного регіону» (№ ДР 0110U004798), в рамках якої автором розроблений організаційно-економічний механізм впливу поштового кластера на посилення конкурентних переваг Південного регіону; Одеського національного університету ім. Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному та методичному обґрунтуванні організаційно-економічних основ створення кластерної форми діяльності оператора поштового звязку та оцінки впливу кластера на підвищення ефективності та конкурентоспроможності учасників кластера в умовах розвитку інтеграційних процесів. У дисертації використано наступні методи дослідження: за допомогою методу аналогії досліджено досвід зарубіжних та вітчизняних економістів стосовно концептуальних напрямів розвитку кластерів; метод порівняння (для аналізу економічних показників діяльності УДППЗ «Укрпошта» та її дирекцій); метод узагальнення (для систематизації теоретичних положень щодо створення кластерної форми діяльності підприємства); системний підхід, метод синтезу та математичного моделювання (при формуванні системи партнерських звязків учасників поштового кластера, критеріїв та показників ефективності кластерної форми діяльності у поштовому звязку); метод експертних оцінок (для визначення чинників впливу на кластерні звязки партнерів УДППЗ «Укрпошта»). Основні результати, що становлять наукову новизну, та отримані в ході вирішення завдань, поставлених в дисертаційній роботі, полягають у наступному: вперше: - обґрунтовано організаційно-економічні основи створення кластерної форми діяльності оператора поштового звязку, які на відміну від існуючих передбачають визначення основних елементів поштового кластера, запровадження державно-приватного партнерства, застосування науково-методичного підходу оцінки впливу впровадження кластерної форми діяльності з урахуванням регіональних особливостей та формування системи ефективних партнерських звязків;Водночас кластерна форма діяльності дає змогу учасникам зберігати юридичну самостійність та конкурувати між собою подібно асоціаціям, тому для вирішення стратегічних завдань в умовах сучасних інтеграційних процесів доцільно впроваджувати кластерну форму діяльності підприємств, яка ефективніша, більш конкурентоспроможна, забезпечує ресурсозбереження та більший прибуток, підвищує продуктивність праці, а також соціальну справедливість. Кластер як умовно стійке утворення широкого кола учасників - інститутів підтримки, виробничих та інших структур, постачальників ресурсів, дистрибюторів, урядів, науково-дослідних установ, громадських організацій - формує позитивний синергетичний ефект для кожного учасника кластера та для держави. В умовах такого партнерства оператор поштового звязку може вирішувати стратегічні завдання на основі раціонального розподілу ресурсів приватного бізнес-середовища кластера, мобільності та інноваційності його учасників та підтримки з боку держави. Створення кластерної форми діяльності за участю державного монополіста ринку поштових послуг звязку має перевагу серед інших інтеграційних форм завдяки певним організаційним та економічним аспектам, таким як: розгалужена державна мережа філіалів, розширення територіальних ринків збуту для учасників кластера, зниження витрат та ін. Створення кластерної форми діяльності дасть можливість покращити сучасний стан поштового звязку, зберегти мережу та забезпечити потреби населення відповідними послугами в міській та сільській місцевості, а також підвищити доступність на всій території України товарів та послуг інших учасників кластера.У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання з обґрунтування організаційно-економічних основ створення кластерної форми діяльності оператора поштового звязку, що дозволяє суттєво підвищити ефективність економічної діяльності та конкурентоспроможність підприємств в умовах розвитку інтеграційних процесів. Для вирішення стратегічних завдань в умовах сучасних інтеграційних процесів доцільно впроваджувати кластерну форму економічної діяльності, яка значно ефективніша, більш конкурентоспроможна, забезпечує ресурсозбереження, збільшує прибуток, а також сприяє підвищенню продуктивності праці та соціальної справедливості. Теоретичне дослідження функціонування кластерів за такими ознаками як територіальний поділ, галузева приналежність, організаційна структура, характер кластерних звязків та рівень взаємодії між їх учасниками, дало можливість розробити та обґрунтувати організаційно-економічні основи створення кластерної форми діяльнос

План
Основний зміст ДИСЕРТАЦІЙНОЇ роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?