Організаційно-економічні основи системи охорони здоров’я в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Методичні підходи до визначення показників економічної діяльності закладів охорони здоров’я. Вдосконалення організаційно-економічного механізму охорони здоров’я в умовах ринкової трансформації економіки з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обраний напрям дисертаційного дослідження повязаний з планами науково-дослідних робіт РВПС України НАН України, зокрема з темами: 3.1.5.63 “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (номер державної реєстрації 0100U000657), в якій авторські дослідження стану системи ОЗ як складової соціальної сфери та прогноз розвитку її інфраструктури на тривалу перспективу використані при написанні розділу “Соціальна сфера”; 3.1.5.72 „Регіональні особливості розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні та практичні аспекти” (номер державної реєстрації 0101U 007874), де роль автора полягає в розробці концепції та стратегії розвитку ОЗ регіонів України, а також прогнозу розвитку та розміщення закладів ОЗ на період до 2010 р., що використано при написанні підтем „Розробка концепції та стратегії сталого розвитку і розміщення продуктивних сил соціальної сфери України та її регіонів”, „Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил соціальної сфери України та її регіонів до 2010 р.”; 3.1.5.85 „Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року” (номер державної реєстрації 0104U003168), в якій матеріали автора щодо дослідження впливу ОЗ на соціальний розвиток використано при написанні розділу „Соціальний розвиток і підвищення добробуту населення”. Досягнення сформульованої мети обумовило необхідність вирішення таких задач: - розкрити соціально-економічну сутність поняття “система охорони здоровя”, яка враховує функції ОЗ та можливості їх реалізації в умовах формування ринкових відносин, як в економіці в цілому, так і в даній сфері, зокрема; Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі наукові положення: - уточнено сутність категорії “система охорони здоровя”, яка враховує функції та можливості їх реалізації в умовах формування ринкових відносин як в економіці в цілому, так і в даній сфері, зокрема; Одержані наукові результати були використані при виконанні науково-дослідних робіт РВПС України НАН України за темами 3.1.5.63 “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу”, 3.1.5.72 „Регіональні особливості розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні та практичні аспекти”, 3.1.5.85 „Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року”, що підтверджується довідкою про впровадження результатів дисертаційної роботи (довідка № 25/825-13-4 від 27.12.2004 р.). В дисертації особисто автором запропоновано методичні підходи до оцінки медико-демографічної ситуації за допомогою показника вартості „тягаря хвороб”, здійснено його розрахунок; обчислено витрати на ОЗ в Україні, визначено поріг нерентабельності та запас фінансового дефіциту вітчизняної системи ОЗ; проведено економічне обґрунтування запровадження загальнообовязкового державного соціального медичного страхування в Україні, зокрема, здійснено розрахунки щодо залучення можливих джерел фінансування системи охорони здоровя; обґрунтовано напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування ОЗ.У дисертації здійснено розробку теоретико-методичних засад і практичних підходів до вдосконалення організаційно-економічного механізму ОЗ в умовах ринкової трансформації економіки з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Вона являє собою сукупність установ, закладів, організацій і підприємств, що здійснюють виробництво, розподіл, збереження та організацію споживання медичних послуг і товарів медичного призначення, в тому числі підтримання санітарно-епідеміологічної безпеки, надання суміжних лікувально-оздоровчих послуг, зокрема, в галузі санаторно-курортного оздоровлення, фізкультури тощо, забезпечуючи тим самим задоволення відповідних потреб населення, збереження та відновлення суспільного здоровя. Розкрито зміст та структуру організаційно-економічного механізму ОЗ як сукупності форм, методів і механізмів, за допомогою яких здійснюється організація суспільного виробництва в сфері ОЗ й узгоджується економічно доцільна її діяльність як єдиної системи. Поглиблено дослідження новітніх світових тенденцій розвитку ОЗ, виявлено переваги та недоліки основних діючих у світі моделей ОЗ й обґрунтовано можливості їх запровадження в Україні, на цій основі дістали подальшого розвитку дослідження напрямів і механізмів удосконалення державної політики стосовно реформування системи ОЗ. Розроблено методичні підходи до оцінки економічних наслідків стану здоровя населення за допомогою показника вартості „тягаря хвороб (загальної вартості хвороб)”, який враховує: прямі витрати на лікарняну та позалікарняну допомогу, санітарно-епідеміологічне обслуговування, придбання медикаментів, а також витрати, повязані з соціальним страхуванням і соціальним забезпеченням; непрямі економічні втрати ВВП у звязку з передчасною смертністю, стійкою, або тимчасовою втратою працездатності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?