Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Значення морських портів у розвитку економіки країни. Суттєві зміни на транспорті, пов"язані з упровадженням ринкових відносин в галузі. Методичне забезпечення інституціонального реформування морських портів. Структура і функції адміністрації портів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Морські порти мають велике значення у розвитку економіки країни. Кажучи про роль сучасного морського порту варто відзначити, що морські порти є складовою частиною транспортної системи, де поряд з перевалкою і збереженням вантажів і обробкою суден надаються багатофункціональні послуги промислового характеру, післе чого товари і послуги отримують додаткову вартість. Відома участь приватних фірм в забезпеченні послуг портів, досвід їх праці дозволяє впровадити прогресивні схеми роботи порту, а міжнародний досвід показує, що приватна участь значно покращує результати діяльності тих портів, де воно було введено. Матеріали та ідеї дисертаційної роботи використано під час виконання науково-дослідних тем "Стратегія розвитку порту Рені" (2005-2006р., № державної реєстрації 0105U001139), де авторові належить розробка корпоративної стратегії розвитку порту Рені, "Удосконалення економічного управління на морському транспорті" (2007 р., № державної реєстрації 0107U001351), в якій авторові належить розробка основних положень менеджменту морських портів в умовах його корпоратизації, "Теоретичні засади стратегічного управління логістичними системами" (2006 р., № державної реєстрації 0106U001347), в якій здобувач розробив моделі прогнозування вантажопотоків у логістичніх системах, "Розробка стратегії розвитку Ренійського морського торговельного порта" (2005-2006 рр., № державної реєстрації 0106U000004), у якій авторові належить розробка концепції інституціонального реформування морських портів України і розробка методологічних положень менеджменту порту Рені, "Розробка концепції й національних правил з ціноутворення та перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів наземним і водним транспортом" (2007 р., № державної реєстрації 0107U001068), в якій авторові належить розробка напрямків змін у структурі транспортного комплексу України та аналіз їх впливу на конкурентоспроможність комплексу. Під час вирішення задач аналізу сучасних принципів організації управління в морських портах в дисертації використано методи системного аналізу, логіко-аналітичні методи і організаційно-економічні методи для розкриття закономірностей і особливостей розвитку морських портів у сучасних умовах.В роботі відокремлюються чотири етапи: Перший етап повинен бути повязаний з розробкою концепції реформування портів, яка включає визначення мети, розробку змісту, визначення засобів реформи портів, контроль та регулювання державних функцій в порту, оцінку фінансових результатів реформи порту, розподілення відповідальності у проведені реформи порту. Другий етап повинен бути повязаний з перевизначенням повноважень державної влади (функції, послуги і моделі керівництвом порту) визначає ряд типових структур управління, які використовуються портами по всьому світу. У змісті закону про порти необхідно розкрити наступні питання: загальні положення, державне регулювання діяльності, власність в морському порту, особливості здійснення підприємницької діяльності у морському порту, портові збори і тарифи, забезпечення режиму і охорони обєктів морського порту, будівництво нових і розвиток діючих морських портів і т. ін. У разділі 2 “Реформування організаційно-правової форми діяльності портів” проведено дослідження відносно реформування організаційно-правової форми діяльності портів, шляхом побудови системи для інституціональної реформи портів, повязаної з формуванням концептуальної основи проведення реформи в морських портах, основними положенями менеджменту морських портів при збереженні державної форми власності й при приватній формі власності. Формування концептуальної основи проведеня інституціональної реформи в морських портах визначається причинами проведення портових реформ, політикою реформування, місією реформи морських портів, основними моделями управління портом, засобами та інструментами реформування морських портів, проектуванням регуляторної системи порту, фінансовим результатом портового реформування.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в формуванні організаційно-економічних основ інституціонального реформування морських портів, що дозволяє сформулювати принципові положення, методи вирішення поставленої в дисертації наукової задачі. В ході аналізу встановлено, що основні принципи реформування морських портів припускають: розмежування функцій державного і комерційного управління морськими портами; розмежування виробничих і регулятивно-контролюючих функцій; створення організаційних структур управління, переважно на комерційній основі і т.ін. На базі запропонованої здобувачем концептуальної основі проведення інституціональної реформи в морських портах визначаються місія реформи морських портів, основні моделі управління портом, способи реформування морських портів, інструменти реформування, проектування регуляторної системи порту, фінансові результати портового реформування.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?