Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 221
Дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду з питань забезпечення конкурентоздатності. Формування маркетингової політики підприємств швейної промисловості. Тенденції в забезпеченні конкурентоздатності підприємства в умовах перехідної економіки України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Причиною такого відставання є те, що питанням забезпечення конкурентоздатності в Україні не надавалось достатньої уваги. В новій економічній ситуації, що сформувалась в Україні в процесі переходу до ринку, актуальність питань, повязаних із забезпеченням конкурентоздатності вітчизняної продукції не тільки зросла, але вимагає пошуку нових шляхів їх вирішення. В умовах ринкової економіки забезпечення конкурентоздатності підприємства залежить від багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, що зумовлює необхідність використання системного підходу в дослідженні характеру їх впливу. Проте досі немає загальноприйнятого підходу до визначення стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах перехідного періоду; механізмів регулювання процесу забезпечення конкурентоздатності на регіональному рівні; системного підходу у визначенні кількісних параметрів, що характеризують конкурентоздатність підприємств. Наявність різних методологічних підходів до визначення конкурентоздатності підприємств і рекомендацій щодо їх використання у практиці ускладнює процеси вибору найбільш раціональних методів оцінки та забезпечення їх достовірності, порівняльності, а відтак і обгрунтування ефективних механізмів управління конкурентоздатністю підприємства.В першому розділі “Теоретико-методичні основи забезпечення конкурентоздатності підприємства” проаналізовано наукові підходи до визначення конкурентоздатності як загального показника ,який визначає стратегію просування продукції на ринках збуту, визначено та класифіковано фактори, що впливають на забезпечення конкурентоздатності, окреслено шляхи підвищення конкурентоздатності підприємств швейної промисловості. В роботі використано підхід до забезпечення конкурентоздатності підприємства як системи в склад якої повинні входити наступні блоки: підготовчі роботи, дослідження ринків, аналіз середовища, в якому працює підприємство, аналіз конкуренції, прогнозування можливості диференціації продукції, інновацій, науково-технічного розвитку, перспектив ринків, потреб, цін, конкуренції, регулювання витрат виробництва, стратегічне планування, управління маркетингом. Саме цей підхід - звязок конкурентоздатності підприємства і продукції запропоновано в роботі. Вони включають: засади по підвищенню якості продукції; збільшення запасу конкурентоздатності, тобто зниження витрат виробництва; підвищення споживчих якостей товару; розширення ринку споживання; переорієнтацію на інші сегменти ринку; правильний вибір стратегії забезпечення конкурентоздатності; проведення різноманітних маркетингових заходів; стимулювання попиту та ін. Адже між собою конкурують не тільки товари, але і стратегії ринкової діяльності підприємств, їх управлінські та виконавчі системи і виграє той, хто вміє створити на ринку необхідні умови для успіху свого підприємства.Існування різних підходів до конкурентоздатності зумовило появу різних визначень самого поняття конкурентоздатності. Таким чином повязуються в роботі два поняття конкурентоздатності підприємства і продукції. Забезпечення конкурентоздатності підприємства пропонується розглядати як систему в склад якої входять наступні блоки: підготовчі роботи, аналіз і діагностика, в тому числі аналіз продукту, аналіз ринкових цін, дослідження ринків, аналіз форм і методів збуту, аналіз конкуренції, прогнозування диференціації продукції, інновацій, науково-технічного розвитку, перспектив ринків, потреб, цін, конкуренції, регулювання цін і витрат виробництва, стратегічне планування, завдання управління маркетингом, аналіз фінансового стану підприємства. В роботі пропонується визначати конкурентоздатність підприємства як величину, що залежить від конкурентоздатності конкретних товарів на конкретних ринках збуту цих товарів. У роботі пропонується методика, яка розрахована для групи однорідних підприємств швейної промисловості і повязує показники конкурентоздатності підприємства і продукції.Інвестування регіональної економіки як необхідна умова підвищення її ефективності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. (Щорічник наукових праць).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?