Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 162
Методичне обґрунтування напрямків удосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. Роль і місце організаційно-структурних реформувань в системі механізмів. Стан фінансово-економічного забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В ринкових умовах забезпечення високого рівня ефективності господарювання посідає центральне місце в економічній політиці держави, формує стратегію діяльності виробничо-господарських структур. Разом з тим, невизначеність перспектив розвитку, дефіцит фінансово-інвестиційних та матеріально-енергетичних ресурсів спонукають вітчизняних товаровиробників шукати власні шляхи забезпечення ефективності господарювання, виходячи з реального економічного середовища, яке сформувалося в ході трансформаційних процесів. На початкових етапах ринкових перетворень основна увага переважно приділялась процесам роздержавлення та приватизації майна державних підприємств, трансформації відносин власності, розвитку форм і методів управління виробництвом, формування нормативно-правової бази економічних реформ тощо. Тому в сучасних умовах обєктивно існує необхідність пошуку форм і методів забезпечення беззбиткової діяльності промислових підприємств, яка може бути запорукою їх стабільності в конкурентному ринковому середовищі. Теоретичні, методологічні та прикладні аспекти беззбиткової діяльності промислових підприємств дістали розвиток в роботах українських вчених О.В першому розділі “Теоретико-методологічні засади забезпечення беззбиткової діяльності підприємства” розглянуто методи визначення та оцінки ефективності діяльності підприємства, обґрунтовано організаційно-економічні засади беззбиткової діяльності підприємства, окреслено напрямки забезпечення беззбиткової роботи в процесі організаційно-структурних реформувань підприємства. Беззбиткову діяльність підприємства прийнято характеризувати загальновідомими показниками ефективності виробництва: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність продукції, оборотність Власного капіталу тощо. Разом з тим показники рентабельності та ділової активності не можуть дати вичерпної відповіді стосовно забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. Комплексно характеризувати рівень беззбиткової діяльності підприємства може показник ефективності виробництва, при визначенні якого слід враховувати зміни в цінах на виробничі ресурси та обсягах виробництва, теперішню і майбутню вартість грошей, рівень інфляції. У другому розділі “Сучасні особливості та практика організації беззбиткової діяльності підприємств” розглянуто методику аналізу і оцінки факторів беззбиткової діяльності підприємства, особливості її фінансово-економічного забезпечення та вплив трансформаційних процесів на результати діяльності підприємств.Рівень беззбиткової діяльності підприємства доцільно оцінювати за допомогою показника ефективності виробництва, який враховує зміни в цінах на виробничі ресурси та обсягах виробництва, теперішню й майбутню вартість грошей. Регулювання господарської діяльності підприємства за допомогою коефіцієнта ефективності виробництва дозволить забезпечити його беззбитковість на тривалу перспективу. Зараз зростають роль та значення інноваційної складової забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. Система показників беззбиткової діяльності підприємства може бути зведена до чотирьох основних груп: перша - основна характеристика підприємства і результати виробництва; друга - затрати виробництва; третя - ефективність виробництва; четверта - фінансовий стан підприємства.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?