Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 199
Особливості формування ринку нафтопродуктів і його складових та організаційно-економічні проблеми розвитку. Проблеми нафтозабезпечення і нафтопереробки на українських НПЗ та інтеграція України у європейські економічні структури, наслідки на формування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Існують питання, невирішеність яких стримує усталений розвиток ринку нафти і нафтопродуктів: необхідно визначитися з змістом ринків нафти і нафтопродуктів, враховуючи залежність країни від їх імпорту і значні потужності з виробництва нафтопродуктів, що задіяні на 20-25%.; необхідно звернути увагу на організацію ринку нафтопродуктів, але для цього необхідно визначити, які мають бути організаційні форми ринку нафтопродуктів, враховуючи значну залежність України від імпорту нафти; доцільно розглянути шляхи альтернативного надходження нафти у країну та визначити і економічно обґрунтувати експортно-імпортну політику України на світовому ринку нафти і нафтопродуктів. В контексті цих проблем доцільно розробити методичні підходи щодо оптимізації ринку нафти в Україні та диверсифікації джерел її імпорту з позицій збереження незалежності країни. Деякі теоретичні аспекти розробки стратегічних підходів до дослідження ринку нафти і нафтопродуктів зустрічаються в наукових працях закордонних і вітчизняних учених, економістів, практиків, це: Барабаш І., Бондарь В., Братичак М., Дорогунцов С., Наумов Е.,Піріашвілі Б., Русецкас Л., Скляр В., Степанов А., Тодійчук О., Топільницький П.. Тому актуальним напрямком, який потребує наукового обґрунтування, є визначення підходів до формування політики на ринку нафтотранспортних послуг, ринках нафти і нафтопродуктів в умовах глобалізації економіки, визначення експортних можливостей вітчизняного нафтового та нафтотранспортного комплексів з урахуванням специфіки роботи на світових ринках нафти і нафтопродуктів. проаналізувати проблеми інтеграції України у європейські економічні структури і їх наслідки на формування українського ринку нафти, а також розглянути шляхи диверсифікації джерел нафтопостачання та визначити їх вплив на функціонування українського ринку нафти і нафтопродуктів;Ринок нафтопродуктів України є достатньо конкурентним, але стан ринку і рівень цін напряму залежить від ситуації в Росії, через те що пакети акцій основних НПЗ на сьогодні належать російським нафтовим компаніям і приблизно 50% нафти і значна кількість моторних палив надходить в Україну з РФ, Казахстану та Білорусі, які вводять обмеження на експорт зазначеної продукції. В розвязанні проблеми забезпечення потреби економіки нафтою і нафтопродуктами був обраний шлях не збільшення імпорту нафти в Україну, а створення умов найбільшого сприяння для імпортерів нафтопродуктів. Свої потреби в колишньому СРСР у світлих нафтопродуктах Україна забезпечувала за рахунок власного виробництва на 75-80%, іншими нафтопродуктами на 25-50% - передбачалось, що частина необхідних нафтопродуктів буде поставлятись в Україну з Росії і Білорусі. Виходячи з попиту на нафтопродукти, НПЗ України повинні бути реконструйовані у напрямку збільшення глибини переробки нафти, збільшення виробництва високоякісних бензинів і поліпшення якості дизпалива. У третьому розділі “Методологія формування вертикальної організації ринку нафти і нафтопродуктів та визначення перспективної потреби у нафтопродуктах” досліджуються методичні підходи до визначення перспективного попиту на продукти нафтопереробки в Україні та створення інтегрованих структур з урахуванням особливостей ринку нафти і нафтопродуктів країни.Формування ринку нафтопродуктів є невідємною складовою економічних процесів, які відбуваються в державі, а споживання нафти і нафтопродуктів є одним з індикаторів соціально-економічного розвитку країни, окремих її регіонів та галузей. Із метою ліквідації на вітчизняному ринку нафтопродуктів дефіциту високоякісних моторних паливах доцільно на існуючих НПЗ підвищення глибини переробки нафти та впровадження процесів, що збільшують вихід світлих нафтопродуктів та підвищують їх якість (тільки за рахунок переробки мазуту українські НПЗ можуть на 10-11% збільшити вихід світлих нафтопродуктів). Пріоритетними напрямками удосконалення українських НПЗ можна вважати: будівництво установок каталітичного крекінгу і гідроочищення; реконструкцію установок каталітичного риформінгу з метою збільшення виробництва моторних палив з високими екологічними властивостями і підвищення їх конкурентноздатності на ринку; будівництво установок, що дозволять одержувати якісні бензини, забезпечуючи підвищення октанового числа без збільшення змісту ароматичних вуглеводнів. Вітчизняні ВІНК у процесі їх формування та розвитку повинні пройти наступні етапи: 1) стабілізація базових виробництв і підрозділів, вибір стратегічних інвесторів і напрямків діяльності компаній - стадія більшості українських ВІНК; 2) структурна перебудова підрозділів компаній для забезпечення максимальної відповідності корпоративним інтересам, що веде до утворення органічних вертикально інтегрованих структурна цій стадії знаходяться "Укрнафта" та "Укртатнафта"; 3) динамічний розвиток і можливий ріст "адаптованих" ВІНК в умовах очікуваного економічного підйому і формування ринкової економіки . Стратегія розвитку українських ВІНК має базуватись на: 1) пріоритетному розвитку нафтового

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?