Організаційне забезпечення процесу запровадження стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств - Статья

бесплатно 0
4.5 246
Вдосконалення заходів, спрямованих на забезпечення запровадження стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств. Формування поєднаних підходів до фінансування, специфічних завдань та мети для кожного типу стратегії.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У ході дослідження отримано теоретичний елемент наукової новизни - вдосконалено наукові засади процесу організаційного забезпечення запровадження стратегій управління структурою капіталу, яке на відміну від наявних базується на поєднанні підходів до фінансування, специфічних завдань та мети для кожного типу стратегії, що дає змогу здійснювати запровадження вибраних стратегій у діяльність акціонерних товариств відповідно до ключової мети та підходу до фінансування. Стратегії управління структурою капіталу та забезпечення їх реалізації є необхідними для подальшого розвитку досліджуваних підприємств, оскільки їх запровадження сприятиме більш ґрунтовному та поетапному переходу до оптимізації джерел фінансування у структурі капіталу, а отже, й підвищення рівня ефективності управління. Практичне значення отриманого елементу наукової новизни полягає у досліджені вибраних акціонерних товариств, що, своєю чергою, дає змогу визначити таке: 1) загальні тренди зміни ефективності управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств є досить подібними, незважаючи на деякі відмінності у ПАТ "ДТЕК "Західенерго" та ПАТ "Центренерго"; 2) відсутність чіткої політики та стратегії управління структурою капіталу АТ призводить до відсутності чітких меж для боргових та власних джерел, що призводить до значної волатильності ефективності управління структурою капіталу та безпосередньо самої структури; 3) використання короткострокових і водночас дорогих ресурсів призводить до низької ефективності управління структурою капіталу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?