Організаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 242
Сутність, особливості та значення управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України. Правове забезпечення підготовки та прийняття рішень. Поняття, види інформаційного забезпечення. Фінансове забезпечення управлінських рішень.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Податкові органи України як різновид зазначених органів повинні забезпечити реалізацію наданих їм повноважень, виходячи з пріоритетності прав і свобод людини, що вимагає якісних змін у всіх напрямках їх діяльності, в тому числі й таких як підготовка та прийняття управлінських рішень. Підвищення ефективності зовнішньо-адміністративної та внутрішньо-організаційної діяльності податкової служби безпосередньо залежить від наукового забезпечення процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. Дослідження проблематики управлінських рішень має забезпечуватися синтезом міждисциплінарних наук, методологічною основою якого є комплексний науковий підхід до побудови ефективної процедури підготовки та прийняття управлінських рішень. Разом з тим, не дивлячись на інтенсивність та широкий спектр досліджень, присвячених різним аспектам управлінських рішень в державних органах та проблемам, тісно повязаним з цим напрямком управлінської діяльності, багато питань у цій сфері залишаються ще неохопленими, єдиної концепції механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової міліції в адміністративно-правовій та управлінській науці досі не вироблено. За таких умов, особливо гостро постають питання підготовки і прийняття управлінських рішень в діяльності податкової міліції, визначення сутності і структури організаційно-правового механізму підготовки і прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової міліції України та ін.Розділ 1 „Загальна характеристика управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України ”присвячено визначенню поняття, системи та основних напрямків управління в сучасній адміністративній діяльності органів державної податкової служби України зясуванню сутності, особливостей та значення управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України, характеристиці видів управлінських рішень в податковій службі України, аналізу системи правового забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень в податковій службі України. У підрозділі 1.2 „Сутність, особливості та значення управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України” зазначається, що надзвичайно важливою функцією управління взагалі та в адміністративній діяльності податкової служби України є прийняття рішень - складного акту (раціонального, емоційного, вольового), прийнятого за результатами всебічного аналізу розвитку й прогнозування певної ситуації. Будь-яке управлінське рішення має окрім субєкта, що приймає рішення, ще й обєкт, на якого спрямоване ухвалене рішення й яке він має виконати (певний колектив або окремий працівник) та предмет - тобто зміст рішення, в якому має бути визначено, що слід робити, як саме і що в результаті треба досягти (отримати). У підрозділі 1.3 „Види управлінських рішень в податковій службі України” наголошується, що вибір тих або інших управлінських рішень в податковій залежить від багатьох обставин, зокрема: напрямку діяльності органу (підрозділу) чи окремої посадової особи; компетенції органу (підрозділу) чи посадової особи; особливості обєкта управлінського впливу; мети управлінських дій. У підрозділі 2.2 „Особливості прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України” процедуру підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби визначено як сукупність етапів (операцій), які здійснюються послідовно, становлять її сутність і слугують основою для наступного прийняття управлінських рішень.У результаті дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України та практики його реалізації, осмислення науково-теоретичної літератури з досліджуваної проблематики, визначено зміст та особливості організації забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності податкових органів. До основних з них можна віднести такі: Управлінські рішення в адміністративній діяльності податкових органів розглянуто як вид діяльності, як форму впливу управляючого субєкта на управляємого обєкта, як послідовність певних етапів (підготовка та прийняття управлінських рішень), кожний з яких, також складається із певних стадій. Так, система управління в органах державної податкової служби складається з великої частини специфічних у функціональному та організаційному відношеннях підсистем: податкова міліція, підрозділи, що займаються документальними перевірками дотримання податкового законодавства, податковими розслідуваннями, примусовим стягненням податків відповідно до норм чинного законодавства, а також підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів. Управлінське рішення в діяльності органів ДПС - це свідомий акт організаційної діяльності керівника, заснований на законних та підзаконних нормах, аналізі та оцінці оперативної обстановки, який містить постановку цілі (мети), обґрунтування засобів їх здійснення, та прийнятий в установленому порядку, що забезпечує організаційну стабільність та вдосконалення діяль

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?