Організаційне становлення лівого табору політичних сил Польщі кінця XIX – 20-х рр. XX ст. - Статья

бесплатно 0
4.5 156
Дослідження та аналіз державотворчих і соціально-економічних перетворень, що мали місце у період існування Другої Речі Посполитої. Процес формування польського соціалістичного руху. Оцінка та досягнення діяльності Польської селянської партії "Визволєнє".

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Історія Польської держави є цікавою та повчальною водночас, адже, незважаючи на складні внутрішні та міжнародні умови повоєнного періоду, Польща за час свого двадцятилітнього існування у міжвоєнний період нагромадила чималий досвід державно-правового будівництва, вирішення соціально-економічних питань і завдань щодо формування культурно-духовних основ польського суспільства. Для досягнення мети нами окреслено основні завдання: - проаналізувати джерельну базу та історіографію по темі дослідження; - охарактеризувати процес формування польського соціалістичного руху; - висвітлити діяльність Польської селянської партії «Визволєнє». Шлях до такого устрою полягав у вимогах прямого, загального і таємного голосування; рівності всіх громадян незалежно від статі, національності та віросповідання; свободи слова, друку, зборів і товариств; виборності чиновників державного апарату всіх рівнів; повної рівноправності національних меншин, які входили б до складу Речі Посполитої на основі добровільної федерації та в інших загальнодемократичних вимогах [11, s. Мархлевський, вийшли із ППС й утворили партію Соціал - демократія королівства Польського, з 1900 р. На Х зїзді ППС (І зїзді ППС-лівиці) у 1908 р. з програми партії вилучили гасло незалежності Польщі та замінили його вимогою автономії Королівства у складі демократичної Росії.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?