Організаційна структура та особливості системи документообігу в Херсонському політехнічному коледжі - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 189
Структура управління як організаційна форма поділу праці з реалізації управлінських рішень. Основні вимоги до освітньої програми згідно зі стандартами вищої освіти в Україні. Документообіг у коледжі при інформаційному обслуговуванні абітурієнтів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Інформація про демографічну ситуацію - інформація про демографічну ситуацію обробляється з огляду на дві позиції. Інформація про конкурентів - цю інформацію варто поділити на інформацію про локальних конкурентів і на інформацію про престижні центральні ВНЗ України. Інформація про персонал - володіння актуальною інформацією про співвідношення кількості студентів до науково-педагогічного персоналу з кожної спеціальності, про якісну структуру такого співвідношення, середнє навантаження науково-педагогічного персоналу з кожної спеціальності, динаміку їхніх змін, фонд заробітної плати викладачів у розрізі кожної спеціальності дозволить керівництву оперативно реагувати на різного роду дисбаланси, наявні або потенційні. Херсонський політехнічний коледж використовує такі стандарти : Закон України «Про вищу освіту», положення про Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, положення про приймальну комісію, правила внутрішнього розпорядку, довідка ГС ДСНС України у Херсонській області, сертифікати про акредитацію спеціальностей, положення про навчальний процес. Головною метою створення КСЗІ є досягнення максимальної ефективності захисту за рахунок одночасного використання всіх необхідних ресурсів,методів засобів,що включають несанкціонований доступ до інформації,та створення умов обробки інформації відповідно до чинних нормативно-правових актів України у сфері захисту інформації: Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».У період проходження виробничої практики я проробила наступну роботу: · вивчила структуру управління організацією; · ознайомилася з організаційною структурою, завданнями та функціями кожного відділу; Щодо напрямів профорієнтаційної роботи в новому навчальному році необхідно перейняти позитивний досвід минулих років коледж й деталізувати деякі аспекти, а саме: скласти плани профорієнтаційної роботи та призначити відповідальних за цю роботу, сприяти її результативному виконанню; забезпечити представництво директорів, професорів на профорієнтаційних заходах; забезпечити анкетування учнів шкіл для використання результатів для Інтернет - маркетингу; установити дієві звязки зі школами міста й районів області, проводити зустріч із батьками, надавати допомогу в організації цих заходів школам (шефство); залучати до профорієнтаційної роботи активно налаштованих колишніх випускників ХПТК, які працюють у закладах освіти.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?