Організаційна структура оптового ринку товарів та послуг - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 106
Оптове підприємство як основний суб’єкт оптового ринку та його комерційні функції. Поняття, класифікація, організаційна структура оптового торговельного підприємства. Основна інфраструктура оптового та гуртового ринку, їх основні завдання та функції.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Загальна сукупність товарів, що виробляються підприємствами промисловості і сільського господарства ,а також надходять шляхом імпортування, реалізуються на споживчому ринку через роздрібну торговельну мережу.Оптове (гуртове) торговельне підприемство-це підприемство оптпового ринку,яке самостійно набуває права власності на товар і спеціалізкеться на оптовій торговельній діяльності,виконуючи повний комплекс закупівельно-збутових і скадських технологічних операцій.За функціональним рівнем масштабів діяльності і зон впливу оптові підприємства поділяють на три групи: - оптові підприємства міжрегіонального значення, регіонального і локального впливу. Оптові підприємства міжрегіонального значення - це найкрупніші за обсягами діяльності субєкти оптового ринку, що здійснюють оптову реалізацію на території держави в цілому. Оптові підприємства регіонального рівня відрізняються значно меншими масштабами діяльності і відносно територіальне обмеженими зонами впливу порівняно з оптовими субєктами міжрегіонального значення. До них відносяться невеликі за обсягами оптового обороту склади, покликані обслуговувати потреби відомчої торговельної мережі (товарні склади районних споживчих товариств) або невеликого числа асоційованих членів (склади роздрібних торговельних асоціацій, великих роздрібних торговельних підприємств). Розширення вітчизняної нормативної бази підприємництва забезпечує засновникам, власникам і їх довіреним особам повну свободу вибору, зміни чи реорганізації організаційної структури будь-якого субєкта оптового ринку.В процесі своєї діяльності з метою одночасного задоволення потреб сфери виробництва і споживчого ринку оптові підприємства виконують низку комерційних і виробничих функцій. До комерційних функцій оптових підприємств належать: вивчення конєктури ринку і попиту на товари; Оптові підприємства виконують функції виробничого характеру. Ця діяльність є продовженням виробничого циклу у сфері обміну і впливає на збільшення вартості товару. Виробничі функції субєктів оптового ринку включають: комплекс операцій із складування товарів (приймання, зберігання, внутрішньо складське переміщення, відпускання );Крім сукупності основних функцій оптова торгівля виконує також цілий комплекс допоміжних, повязаних з інфраструктурним забезпеченням гуртового продажу матеріальних благ, функцій.Організаційна структура оптового підприємства являє собою сукупність структурних підрозділів, ділянок і служб, що є функціонально взаємоповязаними між собою і забезпечують різні напрями комерційно-господарської діяльності даного торговельного підприємства.Посередництво - вид підприємницької діяльності, у процесі якої підприємець сам не виробляє, а виступає в ролі ланки, яка звязує в процесі обміну товарів зацікавлені сторони і тим самим сприяє товарному обігу. Посередниками є юридичні або фізичні особи, які знаходяться поміж іншими контрагентами комерційної діяльності і виконують функцію їх зведення один з одним та обміну товарами, послугами, інформацією. Терміни та визначення понять», під посередником у торгівлі розуміють юридичну або фізичну особу на товарному ринку, яка діє на основі договорів доручення, поставки, розпорядження тощо в інтересах іншої особи і сприяє обігові товарів. У цілому слід підкреслити, що в умовах сталої цивілізованої економіки діє ринковий закон: продавці і покупці товарів і послуг удаються до допомоги посередників лише у випадку, коли винагорода, що виплачується посередникам, нижча за можливі витрати продавців і покупців за умови самостійної організації ними збуту або закупівель необхідних їм товарів і послуг. збільшення прибутку за рахунок продажу товару безпосередньо в моменти поліпшення конюнктури за вищими цінами, часто за рахунок того, що посередники, перебуваючи поряд з кінцевими споживачами, чутливо реагують на будь-які зміни попиту;Інформаційні, або чисті, посередники - не мають в своєму розпорядженні товару і виконують умови реалізації, що визначені продавцем (наприклад, брокери). Пошукові посередники - це, як правило, агенти промислових фірм, які займаються пошуком потенційних покупців товарів у визначених регіонах. За ознакою підлеглості (постачальникам або покупцям): O Незалежні посередники - по відношенню до виробника виступають як покупці, тобто придбають товар за договором купівлі-продажу. При цьому має виключне право на закупівлю, зберігання, продаж, визначення переліку товарів і послуг на конкретному ринку. Прибуток дилерської фірми включає різницю між ціною придбання товарів у продавця і ціною його реалізації покупцям, а також доходи від послуг, які надаються фірмою.Інфраструктура інституціонального ринку є складовою частиною інфраструктури товарного ринку і являє собою сукупність установ, підприємств, служб і комерційно-торговельних заходів, що створюють загальні умови для ефективного провадження процесу оптової реалізації товарів і послуг. Вторинний характер гуртової інфраструктури обумовлює недоцільність її самостійного функціонування поза межами оптового ринку.За функциональным приз

План
Зміст

1. Оптове підприємство як основний субєкт оптового ринку та його комерційні функції

1.1 Поняття оптового підприємства

1.2 Класифікація оптових підприємств

1.3 Функції оптових торговельних підприємств

1.4 Допоміжні функції оптової торгівлі

1.5 Організаційна структура оптового торговельного підприємства

2. Оптово-посередницькі господарські формування

2.1 Класифікація оптових посередників

3. Інфраструктура оптового ринку

3.1 Основна інфраструктура оптового ринку

3.2 Інфраструктура гуртового ринку

3.3 Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку

1. Оптове підприємство як основний субєкт оптового ринку та його комерційні функції

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?