Організаційна культура державних і громадських організацій як чинник розвитку професійної компетентності - Статья

бесплатно 0
4.5 198
Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення організаційної культури. Проблема використання її потенціалу для розвитку професійної компетентності. Огляд впливу організаційної культури на розвиток компетентності працівників державних організацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Професійна компетентність допомагає організації відповідати запитам суспільства, що постійно змінюються. Анализ принципов организационной культуры успешных организаций показал, что в рамках этих культур профессиональная компетентность рассматривается как серьезный предмет организационного интереса. The key aspects of professionalism (expert knowledge, social legitimacy, and professional jurisdiction) enable the organization to control the professional sphere. Антропологічна традиція наголошує на тому, що організації є культурами та сприймає організаційну культуру як залежну перемінну, тоді як соціологічна традиція твердить, що організації мають культуру та розглядає організаційну культуру як незалежну перемінну. Було з’ясовано, що організаційна й корпоративна культура не є тотожними: одні дослідники розглядають корпоративну культуру як органічну частину організаційної культури, яка відбиває особливості організації як групового феномену [8], інші визначають корпоративну культуру як культуру, яка максимально обєднує інтереси персоналу безпосередньо навколо цілей організації [5], дехто вживає термін «корпоративна культура», коли йдеться про приватний сектор економіки [20].Організаційна культура може розглядатися як засіб розвитку організації в термінах професіоналізму.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?