Організаційна діяльність у сфері науково-технічних досліджень та розробок: правове забезпечення - Статья

бесплатно 0
4.5 179
Розгляд основних заходів щодо правового забезпечення суспільної діяльності з проведення відповідних робіт в науково-технічнії сфери - розробки та приймання нових нормативно-правових документів, створення нових форм наукової діяльності та її фінансування.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Визначено, що до поняття “організовувати наукову та науково-технічну діяльність” відноситься організаційна робота щодо створення як самої структури наукової діяльності, так і наукових закладів, нових наукових напрямів, із залученням до цієї діяльності всього суспільства. Так, до поняття “організовувати наукову та науково-технічну діяльність” відноситься організаційна робота щодо створення як самої структури наукової діяльності, так і наукових установ, нових наукових напрямів із залученням до цієї діяльності всього суспільства. Під час виконання певних заходів громадського значення в сфері організації наукової та науково-технічної діяльності забезпечується гуртування субєктів цієї діяльності з метою обєднати суспільство для прийняття правильних організаційних заходів та рішень, що в результаті дає змогу чітко налагодити та належно впорядкувати механізм забезпечення наукових досліджень та науково-технічних розробок. Міжнародну організаційну діяльність стосовно наукової і науково-технічної сфери, на наш погляд, можна поділити на наступні види: Правова діяльність - діяльність щодо створення відповідних міжнародних нормативно-правових документів стосовно методичного, організаційного забезпечення та координації наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності між державами, міжнародними організаціями, установами, підприємствами тощо. Класифікуючи міжнародну науково-організаційну діяльність, слід зазначити, що вона, на наш погляд, поділяється на ті ж види, що і міжнародна організаційна діяльність в сфері наукових досліджень та науково-технічних розробок: правова діяльність; фінансова діяльність; політична діяльність; інформаційна діяльність; технічна діяльність; діяльність щодо трансферу технологій; інноваційна діяльність; інвестиційна діяльність; екологічна діяльність; діяльність щодо безпеки людини та життєдіяльності; діяльність щодо технічного регулювання, стандартизації, сертифікації та метрології.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?