Організаційні заходи ефективного зерновиробництва - Статья

бесплатно 0
4.5 95
Характеристика проблем розвитку зернової галузі. Аналіз ролі урожайних сортів озимої пшениці у підвищенні ефективності зерновиробництва. Визначення ролі інноваційних технологій у зерновиробництві. Аналіз переваг впровадження мінімального обробітку ґрунту.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Вони сприяють підвищенню продуктивності працівників, збільшення врожаю, зниженню собівартості продукції, підвищенню якості продукції та збільшення ефективності сільського господарства в цілому. Результатом вирішення цього питання в збільшенні обсягу продаж, зниженні собівартості продукції, зростанні фондоозброєності та продуктивності праці, підвищенні рентабельності роботи й інших виробничо-фінансових показників діяльності аграрних підприємств, а також соціально-економічного розвитку сільських територій. Вклад у розвиток та вирішення даного питання внесли такі вчені: В.Г. Найбільш урожайними сортами озимої пшениці є Херсонська безоста, Херсонська 99, Овідій, Кохана, (створені в ІЗЗ), здатні забезпечувати врожайність - 80100 ц/га, озимого ячменю - Росава, Достойний, Основа - 70-80 ц/га, гібридів кукурудзи - Сиваш, Тендра, Азов - 115-120 ц/га.Названі сорти мають використовуватись на заміну поширених на півдні України сортів - Одеська 267, Ніконія, Вікторія одеська, Селянка, Куяльник. Це забезпечує: зростання запасів гумусу в ґрунті до 5 т/га; збільшення вмісту рухомих форм фосфору і обмінного калію до 30%; покращення мікробіологічної активності ґрунту; запобігання непродуктивних втрат поживних речовин, зменшення застосування мінеральних добрив на 50%; підвищення рівня врожайності сільгоспкультур на 30-50%; поліпшення екологічної рівноваги в агроландшафтах.Зерновиробництво являється одним із найважливіших аспектів сільського господарства в Україні в цілому.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?