Організаційні та процесуальні аспекти діяльності прокурора при погодженні клопотання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - Статья

бесплатно 0
4.5 250
Характеристика окремих аспектів діяльності прокурора при погодженні клопотання слідчого на проведення негласних слідчих (розшукових) дій або самостійне його складання. Законодавче забезпечення та напрямки поліпшення сприяння кримінальному провадженню.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
36 КПК України, зокрема погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення НСРД чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання [1, с. Основними проблемними питаннями, які виникають під час розгляду слідчим суддею клопотань про проведення НСРД та які, як наслідок, стають підставами для відмови у наданні дозволу на проведення відповідних дій є: 1) недотримання вимог закону щодо наявності правових підстав для внесення до суду клопотання про проведення НСРД; 2) проведення НСРД щодо необмеженої кількості невстановлених осіб в одному клопотанні; 3) твердження про те, що особа причетна до вчинення злочину, є підозрюваним або особою, яка контактує з підозрюваним, або з інших підстав володіє інформацією про злочин, є лише припущеннями, які не обґрунтовуються жодними доказами, які б підтверджували ці висновки (тому це є безпідставне внесення клопотання щодо родичів, свідків, близьких знайомих, інших осіб); 4) посилання на докази, які на думку субєктів звернення свідчать про причетність особи до вчинення злочину, однак за своїм змістом зазначені докази таких обставин не підтверджують або такі докази взагалі відсутні в матеріалах кримінального провадження; 5) не аналізується та нічим не обґрунтовується з посиланням на конкретні обставини кримінального провадження можливість отримання під час проведення відповідних дій доказів, які матимуть значення для кримінального провадження; 6) при продовженні проведення НСРД у клопотанні зазначаються ті самі обставини, які містилися у попередньому клопотанні та не наводять додаткових відомостей, які свідчили б про доцільність продовження дії; 7) не вказується даних і про те, що перешкодило досягнути мету, з якою проводилися НСРД протягом дії попередньої ухвали; 8) не наводяться дані про те, чи застосовував слідчий гласним шляхом будь-які дієві заходи (та які саме), що спрямовані на встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження; 9) не зазначається, яка саме сукупність відомостей наявна в органу досудового розслідування, що при її оцінці привела слідчого до єдиного висновку з яким погодився прокурор у кримінальному провадженні про необхідність проведення саме такої НСРД, під час якої буде досягнута ідеальна модель того результату (мети), який намагається досягти слідство. 250 КПК України за рішенням слідчого, що узгоджене з прокурором, або прокурора до отримання ухвали слідчого судді допускаються наступні порушення: 1) не завжди містять дані, про те, що мав місце винятковий невідкладний випадок в звязку з чим була розпочата НСРД, 2) коли та ким була розпочата така НСРД, дані про особу яка прийняла рішення про проведення дії, прізвище та ініціали прокурора з яким було погоджено таке рішення, не дотримується прокурорами принцип «невідкладності», після початку такої НСРД звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. Наступним недоліком організаційної діяльності слідчого є складання ним клопотання у двох примірниках, де один надається до слідчого судді, один залишається у слідчого, незважаючи на те, що клопотання погоджується прокурором і він повинен здійснювати нагляд за подальшим виконанням слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді. Утім, при погодженні прокурором клопотання на проведення НСРД необхідно памятати положення пункту 5 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні», що під час вирішення питання щодо повноти даних, наведених у клопотанні слідчого (прокурора) про дозвіл на проведення НСРД, слід враховувати специфіку конкретної слідчої дії та ту обставину, що у певних випадках неможливо зазначити всі відомості, передбачені загальними нормами (ч.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?