Організаційні та правові засади регулювання суспільних відносин щодо комп’ютерних програм - Автореферат

бесплатно 0
4.5 170
Аналіз історичних передумов публічно-правового регулювання та місця суспільних відносин у системі правового контролю в сфері комп’ютерних програм. Обґрунтування теорії, щодо комп’ютеризації як визначального чинника формування інформаційного суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Так, компютерні інформаційні технології - це не речі, а засоби, що за певних умов через усвідомлення їх як ресурсу прирівнюються до складових національної безпеки, а саме: втрата фахівців, зокрема, у сфері компютерного програмування, у звязку із їх виїздом на постійне місце проживання та роботи за межі країни; втрата фінансових ресурсів, повязаних із скоєнням різних правопорушень, у тому числі злочинів; економічні втрати, зокрема, повязані з „промисловими секретами”. Так, у Законі України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” йдеться про необхідність підготовки та прийняття Інформаційного кодексу України, куди потрібно, зокрема, включити розділ про правову охорону прав щодо змісту компютерних програм. Проте центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах робочої групи з підготовки зазначеного проекту створено не було, а питанню адміністративно-правового регулювання суспільних відносин щодо компютерних програм у цьому законі приділено недостатньо уваги. У звязку з цим поняття компютерної програми підлягає ретельному та зваженому аналізу в правовому аспекті, результати якого необхідно використати під час формування правових засад у проекті Інформаційного кодексу України. Не зменшуючи ролі та значущості робіт вказаних науковців, необхідно визнати, що в Україні до цього часу немає спеціальних монографічних досліджень стосовно визначення організаційних та правових засад правового регулювання суспільних відносин щодо компютерних програм, які формуються в інформаційному праві, а тим більше з питань визнання їх ролі у формуванні інформаційного суспільства.У першому підрозділі „Історичні передумови правового регулювання суспільних відносин щодо компютерних програм” висвітлено результати аналізу світового досвіду дослідження „суспільних відносин щодо компютерних програм”. Аналізуючи роботи зарубіжних та українських теоретиків зазначається, що інформація та компютерна програма певною мірою є взаємозалежними: компютерна програма може містити, створювати, збирати, зберігати, застосовувати та поширювати певну інформацію, а інформація за формою збереження (за ознакою виду носія) може бути компютерною. У третьому підрозділі „Теоретико-правові підходи щодо визначення поняття "компютерна програма” та місце компютерних програм в інформаційному праві” досліджено теоретико-правові підходи до визначення поняття „компютерна програма” та її місце в інформаційних правовідносинах. Проаналізовано розвиток учень про інформацію у контексті компютерних програм, лексичне становлення термінів „інформація” та „компютерна програма”, структуру компютерної програми, а також її співвідношення зі змістом інформації. Порівняно терміни „інформація”, „компютерна інформація” та „компютерна програма” та зроблено висновок, що компютерна програма є різновидом компютерної інформації поряд з базами даних, знань тощо; компютерна програма-різновид інформації у вигляді структурованих технологічних даних, відомостей, сигналів, кодів тощо.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає у необхідності вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин щодо компютерних програм, визначення адміністративно-правових засад діяльності державних органів щодо їх легалізації та захисту. За результатами дисертаційної роботи, виконаної на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства про компютерні програми та практики його застосування, теоретичного осмислення наукових праць у різних галузях знань, дисертантом запропоновано вирішення поставленого наукового завдання, що полягає у визначенні організаційних і правових засад регулювання суспільних відносин щодо компютерних програм, а також у наданні пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного інформаційного законодавства. У дисертації висловлена основна авторська ідея, яка полягає у тому, що компютерна програма є предметом суспільних відносин в інформаційному праві та доведено, що зміст компютерної програми може стати підґрунтям для подальших наукових досліджень у межах інформаційного права. Обґрунтовано твердження, згідно з яким правове регулювання щодо компютерних програм є правовим феноменом, який формується в інформаційному праві, джерелами якого поряд з інформаційним правом є цивільне, адміністративне, кримінальне право та ряд комплексних галузей права (трудового, господарського тощо). При реформуванні інформаційного законодавства потрібно керуватися загальними принципами Конституції України, а також базуватися на принципах свободи створення, розповсюдження, отримання, застосування інформації; обєктивності, достовірності, повноти і точності інформації; гармонізації інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній діяльності; обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону; недопущення незаконного розповсюдження, застосування і порушення цілісності інформації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?