Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття - Автореферат

бесплатно 0
4.5 170
Аналіз сучасних наукових положень теорії фізичної культури щодо основ фізкультурно-спортивного руху. Роль і місце державних і громадських організацій у спортивній сфері України. Специфічні особливості північноамериканської моделі розвитку спорту.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У сфері фізичної культури і спорту сьогодні відбувається чимало складних перетворень, зумовлених виконанням основних положень Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (1993) та Цільової комплексної програми “Фізичне виховання - здоровя нації” (1998). За останні десять років в Україні проведено лічені дослідження, які стосуються аналізу зарубіжного досвіду організації фізкультурно-спортивного руху: В. Завдання дослідження: Узагальнити сучасні наукові положення теорії фізичної культури щодо основ фізкультурно-спортивного руху та визначити роль і місце державних і громадських організацій в сфері фізичної культури і спорту. Обґрунтовано концепцію дослідження, узагальнено праці провідних науковців з проблеми організації фізкультурно-спортивного руху, проаналізовано сучасне тлумачення організаційних, ідейних, програмно-нормативних та науково-методичних основ розвитку фізичної культури і спорту й висвітлено сучасні теоретичні підходи до форм організації фізкультурно-спортивного руху. Аналіз і узагальнення спеціальної літератури з даної проблеми дає підставу вважати, що ефективне функціонування системи фізичного виховання та спорту можливе лише за умови чіткої структури, організації та взаємодії громадських і державних форм управління фізкультурно-спортивним рухом.Шляхом всебічного аналізу доступної вітчизняної науково-методичної літератури, різноманітних програмно-нормативних, правових та інших офіційних документів встановлено, що організаційні основи фізкультурно-спортивного руху є важливою і визначальною ланкою розбудови національної системи фізичного виховання і спорту. Незважаючи на більш як десятилітній досвід державного будівництва, в умовах переходу України до нових соціально-економічних відносин, залишаються проблемними питання організаційної структури галузі фізичного виховання і спорту та галузевого управління. Теоретичні і методологічні напрацювання попередніх років з проблем організації управління галуззю фізичної культури і спорту не адаптуються до нових умов ринкових відносин, розвитку відкритого демократичного суспільства, інтеграції України у європейське співтовариство. Теоретичний аналіз основ фізкультурно-спортивного руху, які в Україні розвиваються у принципово відмінних від радянського устрою умовах, є одним із важливих чинників перебудови, удосконалення і перспективного розвитку сфери фізичної культури і спорту сучасної України. Ґрунтовний аналіз організації фізкультурно-спортивного руху в зарубіжних країнах дозволив визначити, що одним із важливих чинників ефективного реформування та вдосконалення розвитку організаційних основ фізкультурно-спортивного руху України є врахування сучасного зарубіжного досвіду, творче використання передових зарубіжних технологій, форм та схем організації фізичного виховання і спорту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?