Організаційні основи безпеки праці - Лекция

бесплатно 0
4.5 65
Система управління охорони праці та особи, відповідальні за процеси її формування та управління. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки, нормативно-правові засади діяльності. Міжнародне співробітництво України в даній області.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Управління охороною праці здійснює роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю. Роботодавець зобовязаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства що до прав працівників у галузі охорони праці. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець: O створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, створює інструкції про їх обовязки, права та відповідність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання; O організовують проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правових актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством та їх підсумками вживає заходів що до усунення небезпечних і шкідливих для здоровя виробничих факторів; O розробляє і затверджує положення, інструкції інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, виробничих приміщень, на будівельних майданчиках, робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатну працівників нормативно-правовими актами та підприємства з охорони праці;Під функціями управління охорони праці слід розуміти сукупність обєктивно необхідних та раціональних дій, спрямованих на забезпечення безпеки праці. До таких дій належать: O контроль стану охорони праці як процесу одержання, сприйняття, опрацювання інформації про стан безпеки праці і видання її для прийняття управлінських рішень; Практичне виконання функцій управління охороною праці базується на таких обовязкових принципах: O пріоритет життя та здоровя людини (працівника) відносно результатів виробничої діяльності підприємства; Згідно зі Законом України «Про охорону праці», служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійними захворюваннями і аваріям в процесі праці. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і «Положенням про службу охорони праці підприємств, установ і організацій».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?